2020-08-17 06:55Pressmeddelande

Nu kan du söka till Stockholms Innovationsstipendium

Foto: Erik G Svensson, mediabank.visitstockholm.comFoto: Erik G Svensson, mediabank.visitstockholm.com

Idag öppnar ansökningsperioden för Stockholms Innovationsstipendium. Tillsammans med Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond satsar staden en miljon kronor för att främja entreprenörskap och stimulera idérika personer. Ansökan är öppen för alla som bor, arbetar eller studerar i Stockholms län.

Behovet av nya innovationer är större än någonsin. De flesta näringar är på något sätt påverkade av pandemin och i behov av att transformeras för att möta de utmaningar som Coronaviruset fört med sig.

Vi har ett stort behov av nya innovationer inom alla fem stipendiekategorier. Tänk vad framsynta personer i historien kunde åstadkomma genom att t.ex. förstå betydelsen av desinfektion för att förbättra patienters hälsa och vikten av rent dricksvatten för att förhindra kolera. Vilka fantastiska innovationer kommer vi få se i år? Jag ser med spänning fram mot alla ansökningar, säger Kerstin von Bergen, projektledare för Stockholms Innovationsstipendium från Invest Stockholm.

Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond, AJM, vars syfte är att främja utvecklingen av uppfinningar, innovationer och entreprenörskap stöttar sedan 2013 Stockholms Innovationsstipendium så att staden har möjlighet att tilldela ett stipendium om 100 000 kr till en vinnare i vardera stipendiekategori. Därutöver introducerade stiftelsen 2015 ett accelerationsstipendium för att innovationsstipendiets finalister ska ha möjlighet att accelerera sin innovation. Efter flera års framgångsrikt samarbete med Invest Stockholm vill Stiftelsen nu utöka samarbetet ytterligare.

Värdet av att i tidigt skede kunna stötta och bidra ekonomiskt till vidareutveckling av en innovation kan inte nog betonas. Därför har vi i Stiftelsen beslutat att utöka vårt ekonomiska engagemang i Stockholms Innovationsstipendium. Från och med i år kommer två accelerationsstipendier om 250 000 kronor vardera kunna utlysas. Vi hoppas med detta kunna stödja fler entreprenörer till en framgångsrik vidareutveckling av sina innovationer, säger Lars Filipsson, ordförande i Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Perioden för ansökan till innovationsstipendiet öppnar den 17 augusti och stänger klockan 16:00 den 12 oktober.

För mer information och ansökan, besök www.innovationsstipendiet.se.

Kontakt:
Kerstin von Bergen, Projektledare Stockholms Innovationsstipendium, Invest Stockholm
kerstin.von.bergen@stockholm.se, +46 (0) 70 47 280 54

Om Stockholms Innovationsstipendium
Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom fem kategorier: Förenkla vardagen, Kulturella & kreativa näringar, Life Science och hälsa, Resor och turism samt Social och ekologisk hållbarhet. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms län. Varje vinnare tilldelas stipendium på 100 000 kr, erbjuds innovationsrådgivning från Almi och arbetsplats på United Spaces under sex månader. Vinnarna utses av en jury bestående av experter från Stockholms näringsliv och innovationssystem. Stipendiet drivs av Invest Stockholm med medel från staden och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Tidigare finalister kan söka Stockholms Accelerationsstipendium
Nytt för i år är att det blir två vinnare istället för en vinnare av Stockholms Accelerationsstipendium. De innovatörer som under de senaste fem åren tilldelats en finalplats i Stockholms Innovationsstipendium kan söka Stockholms Accelerationsstipendium. Vinnarna får var sitt stipendium på 250 000 kronor. Stipendiaterna erbjuds även tillväxtrådgivning från Almi och arbetsplats på United Spaces under sex månader. Perioden för ansökan till accelerationsstipendiet är från 19 augusti till 6 oktober. Mer information finns här.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.