2010-09-07 07:30Pressmeddelande

Ny prognos: Stockholm är Sveriges tillväxtmotor kommande 20 år

Stockholm kommer att stå för 43 procent av Sveriges tillväxt till år 2030. Drivande i utvecklingen är den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Det framkommer av en ny prognos av det internationella konsultföretaget WSP. Prognosen presenterades på ett seminarium som anordnades med anledning av Louis Zacharillas, grundare av Intelligent Community Forum, besök i Stockholm.

På två decennier har antalet jobb fördubblats i tjänstesektorn som nu omsätter mer än 100 miljarder kronor årligen. Och tillväxten fortsätter. WSP bedömer att Stockholm kommer att kvarstå som Sveriges tillväxtmotor de kommande 20 åren, med 43 procent av Sveriges tillväxt.

– Vi har länge pratat om kluster men kanske tittat i för liten skala. Stockholm är ett kluster med hotspots som Kista, som attraherar både individer och företag. Det är lättare att få välbetalda jobb och företagen har nära till högre utbildning och goda infrastrukturer. Jag bedömer att Stockholm kommer ta täten i tjänsteexporten, vilket kan göra att tillväxten blir ännu större än de siffror vi nu tagit fram, säger Fredrik Bergström ekonomi doktor och analytiker på WSP.

Stockholms stads satsning på IT-infrastruktur med e-tjänster och samarbetena mellan staden, universiteten och näringslivet, till exempel i Kista, bedöms vara en viktig katalysator för att skapa sysselsättning och tillväxt. Tankesmedjan Intelligent Community Forum utsåg Stockholm till Intelligent Community of the Year 2009, bland annat för stadens långsiktiga vision och IT-satsningar men också för hur staden månar om sina invånare.

– Jag är mycket imponerad av Stockholms potential att växa. Det bekräftar min syn att kommunpolitiker är de som gör skillnad, de som verkligen främjar utvecklingen, säger Louis Zacharilla grundare av tankesmedjan Intelligent Community Forum NY.

Seminariet arrangerades av Stockholm stad och Kista Science City.

För mer information:
Annica Englund, Director PR & Communication, Kista Science City
Telefon 070-771 92 04, annica.englund@kista.com
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region,
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.
Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se

Om Kista Science City AB
Kista Science Citys uppgift är att förbättra företagens villkor och skapa tillväxt genom att underlätta samverkan mellan näringsliv, utbildning och offentlig förvaltning i Kista Science City. Det möjliggörs genom att utgöra en mötesplats, stödja innovationer och nya tillväxtföretag, driva nätverk och projekt samt marknadsföra Kista Science Citys företag och världsledande position.
www.kista.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler