2009-05-28 14:16Pressmeddelande

Ny rapport: Hur behåller Stockholm sin position som ledande internationell IT-region?

Stockholm tillhör världstoppen när det gäller IT-mognad, bredbandspenetration och konkurrenskraftiga IT-företag. Men fler tjänsteleverantörer, en nationell bredbandsstrategi och en stärkt roll som testbädd för e-tjänster kan bidra till att stärka regionens roll i framtiden. Det är några av slutsatserna i en rapport från Stockholm IT Region.

- Stockholms starka IT-företag, stadens satsning på e-tjänster och utbyggnaden av den digitala infrastrukturen har bidragit till att placera Stockholm i en världsledande position. Samtidigt finns det utmaningar. Vi ska fortsatt verka för att förbättra för stockholmare och företag så att vi leder utvecklingen även i framtiden, säger Sten Nordin, (M) finansborgarråd i Stockholm.

Stockholm blev nyligen utnämnt till världens mest IT-intelligenta stad av tankesmedjan ICF. Hur blev Stockholm så starkt och hur behåller regionen sin position i framtiden?

Rapporten "Stockholms digitala infrastruktur" som tagits fram av samarbetsprojektet Stockholm IT Region redogör för vad som gjort Stockholm framgångsrikt, exempelvis utbyggnaden av ett öppet fibernät, tidig tillgång till 3G, goda branschsamarbeten, god fibertäckning, framgångsrika och innovativa IT-företag samt IT-mogna medborgare.

De utmaningar som identifieras är exempelvis hur man bäst tar tillvara på infrastrukturen för att fler innovativa produkter och tjänster utvecklas, såväl av näringslivet som offentliga aktörer. Samtidigt identifieras också behovet av ett än mer fördjupat samarbete mellan regionens aktörer, en nationell bredbandsstrategi och en lotsfunktion som främjar rollen som testbädd för nya e-tjänster.

- Med denna rapport har vi nu ett viktigt verktyg att arbeta med. Styrkor och svagheter är identifierade vilket är viktigt för det fortsatta arbetet, säger Per-Olov Gustavsson, ordförande i Stockholm IT Regions infrastrukturgrupp och ansvarig för framtagandet av rapporten.

Korta fakta Stockholms IT-infrastruktur

Idag
3G-tekniker täcker hela Stockholm
100 procent täcks av mobilt bredband idag
99,9 procent nås av bredband via kopparkabel (xDSL)
87,1 procent nås av internet via sin kabeltvnät
68,3 procent av företagen har tillgång till fiberanslutning

På gång
2010 öppnar 4G-nätet
90 procent av hushållen kan nås av det öppna fibernätet 2012
95 000 hushåll nås i slutet av 2009 av det öppna fibernätet

Hastigheter
1 Gbit/s blir framtidens datahastighet för fiberanslutna hushåll 150 Mbit/s är datahastigheten i 4G-näten
42 Mbit/s är nästa steg för 3G-näten
21 Mbit/s är vad dagens 3G-nät uppnår som bäst

Presskontakt Sten Nordin
Helena Widegren, presschef finansroteln
076-122 98 78, helena.widegren@stadshuset.stockholm.se

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm IT Region
Stockholm IT Region är ett samarbetsprojekt mellan offentliga och privata aktörer med syfte att stärka konkurrenskraften för ICT-branschen i Stockholmsregionen.
www.stockholmitregion.com

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler