2010-09-09 14:00Pressmeddelande

Ny satsning på företagarrådgivning i Stockholm

Stockholms blivande företagare har fått en ny rådgivningsservice, Start-Up Stockholm.

- Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Stockholm. Start-Up Stockholm är ett bra och viktigt initiativ för att främja entreprenörskap och innovation. Att människor tar steget och gör verklighet av sina affärsidéer är avgörande för Stockholms konkurrenskraft, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholm.

Initiativet, som invigdes under festliga former på torsdagen, innebär en unik samordning av rådgivningen till nyföretagare från Stockholms NyföretagarCentrum samt Innovation Stockholm och blir en tydlig utgångspunkt samt stöd för personer med en affärsidé.

- Vi gör det nu ännu enklare för Stockholms nyföretagare att få rådgivning och stöd. Vi bidrar med kostnadsfri och gedigen kompetens och välkomnar alla som bär på en affärsidé att ta kontakt med oss, säger Anna Nedeby Bar-Am, vd Stockholms NyföretagarCentrum.

Satsningen är unik i Sverige och förutom rådgivningen inrättas ett kunskapscenter kring företagande, i syfte att samla forskning och framgångsexempel i ämnet.

För mer information om Start-Up Stockholm: www.nyforetagarcentrum.org.

Presskontakt Sten Nordin:
Helena Widegren, presschef Moderaterna i Stockholms stad och län
08-508 29 878, helena.widegren@stockholm.se

För mer information:
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se

Om Stockholms NyföretagarCentrum
Stockholms NyföretagarCentrum är Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning. Under 2009 genomförde 60 rådgivare 8.599 kostnadsfria rådgivningar, enskilt och i mindre grupp, vilket resulterade i över 2.000 nystartade företag. Organisationen är icke vinstdrivande och drivs som en stiftelse. Finansiärer är bland andra Ericsson, SEB, PricewaterhouseCoopers, If, Nordea, Swedbank, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Stockholms stad och ALMI Företagspartner Stockholm.
www.nyforetagarcentrum.org

Om Innovation Stockholm
Innovation Stockholm erbjuder rådgivning till företagare och privatpersoner som vill skapa helt nya innovativa affärsidéer. Innovation Stockholm drivs av Almi Företagspartner, ett statligt bolag som tillsammans med regionala partners arbetar för att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling.
www.almi.se/stockholm


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler