2014-10-07 10:15Pressmeddelande

Ny topplista ska locka Cleantech investeringar till Stockholm

null

Stockholm är världsledande inom miljöteknik och nu ska det bli lättare för utländska investerare att hitta partners i Stockholm. Stockholm Cleantech Hotlist är en topplista där regionens hetaste investeringsobjekt presenteras för investerare. Listan innehåller vid lanseringen 25 företag.

- Med Stockholm Cleantech Hotlist erbjuder vi en kvalitetsstämpel. Det finns ett stort intresse för regionen bland utländska investerare, vi har ett starkt anseende i forskarvärlden och massor av spännande företag. Listan gör grovjobbet åt de som letar investeringsmöjligheter, säger Janey Mehks, Projektledare Cleantech på Stockholm Business Region Development

Listan har tagits fram i samarbete med konsultföretaget Cleantech Scandinavia och innehåller 25 företag vid lanseringen, tydligt definierade med position, framtidsutsikter, behov och kontaktmöjligheter. Genom att skapa kännedom om listan via investerarmöten, PR och sociala medier, ska den etableras som ett verktyg för investerare. Listan kommer att revideras löpande och företag kommer att tillkomma eller försvinna.

För att kvalificera sig till listan måste företagen erbjuda en produkt eller tjänst, baserad på unik forskning, vilket ska leda till en kommersiell lösning med global potential. De måste även ha etablerat sig på marknaden med en färdig produkt eller tjänst, alternativt vara nära kommersialiseringsfasen.

- Det övergripande målet är att skapa synlighet för bolag bland investerarna och få till möten och presentationsmöjligheter, säger Janey Mehks.

De utvalda företagen är:

Aerogel, Applied Nano Surface, ATC Industrial Group, Bestwood, Chromafora, Chromogenics, Climacheck, Climatewell, Corpower Ocean, Cortus, Diamorph, Disruptive Materials, Exeger, eZe Systems AB, Ferroamp, Flexenclosure, Midsummer, NeoZeo, Optistring,  Orexplore, Organoclick, Reformtech, Rehact, Scypho/ATC, Solelia Greentech, Watty

För ytterligare information kontakta

Ann-Charlotte Jönsson, PR Chef Stockholm Business Region, tel: 08-508 28 507, ann-charlotte.jonsson@stockholm.se

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler