2017-08-17 17:00Pressmeddelande

Nya kategorier i Stockholms Innovationsstipendium ska främja innovationskraften i Stockholmsregionen

null

Nu har du som går och bär på en idé eller innovation chansen att söka Stockholms Innovationsstipendium. Med breddade stipendiekategorier och en förenklad ansökningsprocess ska stipendiet stimulera fler att söka. Stipendiet riktar sig till alla typer av innovatörer och entreprenörer som behöver stöd i ett tidigt skede.

Alla bidrag bedöms av en jury bestående av 28 erfarna experter från näringslivet och Stockholms innovationssystem. Utöver att vara ett viktigt finansiellt stöd i tidigt skede, då övriga finansieringsalternativ är få, utgör stipendiet en arena för entreprenörer att bredda sitt kontaktnätverk. Medlemmarna i juryn är handplockade för att både kunna bidra med sin kompetens och sina kontakter.

Stipendiet främjar entreprenörskap och stöttar entreprenörer både finansiellt och med uppmärksamhet i det tidiga skedet när det behövs mest. Dessutom inspirerar det fler entreprenörer att både starta eget och att inte ge upp, säger Sara Herrlin, grundare och VD för Sthlm Music City, som är medlem i juryn för stipendiekategorin ”Kulturella och kreativa näringar”.

Sverige är rankat som det mest innovativa landet i världen efter Schweiz, och bara Silicon Valley producerar fler så kallade unicorns per capita (bolag värderade till över 1 miljard dollar) än Stockholm. Detta gör juryarbetet särskilt spännande. Chansen finns att Stockholms nästa miljardbolag finns bland de sökande.

- Jag ser fram emot en mängd nya, relevanta, meningsfulla och hållbara lösningar som underlättar människors vardag, ger nya kundupplevelser och utnyttjar ny teknologi, säger Thomas Johansson, Design Director på Electrolux och juryordförande för stipendiekategorin ”Förenkla vardagen”.

Alla bidrag bedöms utifrån Stockholms stads helhetsperspektiv med social, ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet som vägvisare.

Det är en självklarhet att alla innovationer ska vara hållbara, oavsett vilken kategori man tävlar i, säger Kerstin von Bergen, projektledare för Stockholms Innovationsstipendium på Invest Stockholm.

Stipendiet speglar stadens vision om att vara en stad för alla och för att fler ska kunna söka är stipendiekategorierna breddade och ansökningsprocessen förenklad i år. All information finns också tillgänglig på engelska. Till kategoriförändringarna hör t ex att ”Life Science” i år heter ”Life Science och hälsa”, ”Vardagsprodukter” har blivit ”Förenkla vardagen” och ”Besöksnäring” har breddats till ”Resor och turism”. Tech som tidigare var en egen kategori ingår nu överallt.

Alla som bor, arbetar eller studerar i Stockholms län och som har en innovation som kan passa in i någon av innovationsstipendiets kategorier kan vara med och söka. I förlängningen syftar hela stipendiet till att skapa nya innovativa, livskraftiga och hållbara företag.

Viktiga datum: 
17 augusti: Ansökningsperioden startar
7 september: Frukostmöte om allt du behöver veta inför ansökan.
12 oktober: Sista dag att ansöka
27 november: Vinnarna utses i stadshuset

För mer information, besök www.innovationsstipendiet.se.

Kontakt:
Kerstin von Bergen, Projektledare Stockholms Innovationsstipendium, Invest Stockholm
kerstin.von.bergen@stockholm.se, +46 (0) 70 47 280 54

Om Stockholms Innovationsstipendium
Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom fem kategorier: Förenkla vardagen, Kulturella & kreativa näringar, Life Science och hälsa, Resor och turism samt Social och ekologisk hållbarhet. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms Län. Varje vinnare tilldelas stipendium på 100000 kr samt kvalificerad rådgivning från Start-Up Stockholm. Stipendierna delas ut av Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård under en ceremoni i Stadshuset den 27 november. Stipendiet drivs av Invest Stockholm med medel från staden och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com  
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler