2017-03-24 07:57Pressmeddelande

Positiv utveckling i Stockholm

null

Under fjärde kvartalet fortsatte Stockholms positiva utveckling, med undantag för ökningar av varsel och konkurser, visar konjunkturrapporten. Lönesumman ökade jämfört med motsvarande kvartal 2015 i både Stockholms län och stad.

Bostadsbyggandet ökade med stora tal i både länet och staden jämfört med fjärde kvartalet 2015. Totalt har drygt 19 400 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 7 500 i staden.

- Stockholm växer snabbare än resten av Europa så det är mycket glädjande att bostadsbyggandet kommit igång ordentligt. Det är en förutsättning för Stockholms framtida tillväxt. Vi ser också att fler och fler stockholmare kommer i jobb, vilket är mycket positivt och ett tecken på ett gott företagsklimat, säger Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Under de senaste fyra kvartalen har länet fått 37 600 fler invånare varav 12 100 i staden motsvarande befolkningsökningar på 1,7 respektive 1,3 %.

På arbetsmarknaden utvecklades sysselsättningen positivt under fjärde kvartalet. Sysselsättningen i länet ökade mest inom branscherna information och kommunikation samt företag inom byggbranschen. Antalet lediga jobb ökade i både Stockholms län och stad med störst ökning bland företag verksamma inom information och kommunikation. Antalet varsel ökade dock, både i länet och i staden. Arbetslösheten fortsatte minska i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal 2015.

6 724 företag startades i länet under fjärde kvartalet, varav 4 001 i staden. Detta innebar mindre ökningar för både länet och staden jämfört med fjärde kvartalet 2015.

- För att summera 2016 såg vi en kraftig tillväxt inom besöksnäringen och mer än fördubblade investeringar i Stockholms snabbväxande techbolag jämfört med året innan. Att bostadsbyggandet nu också ökar är goda tecken på att Stockholms stabila tillväxt kan fortsätta under 2017, säger Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region.

Om rapporten
Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com  
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler