2021-11-26 07:56Pressmeddelande

Pressinbjudan: Stockholm Creative Tech Week

Välkommen till Stockholm Creative Tech Week, en fem dagar lång hybrid-konferens mellan 26–30 november för att lyfta Stockholms starka position som kreativ stad där branscher kan mötas och utvecklas i nya former, i nya riktningar.

De kreativa och kulturella näringarna i Stockholm omsätter mer än flera av landets största branscher. Ändå går potentialen för investeringar ofta obemärkt förbi trots att sektorn fungerar som en motor för den nationella och regionala ekonomin. Därför har Stockholms stad, genom Invest Stockholm, gått ihop med STHLM Music City för att anordna Stockholm Creative Tech Week.

Programmet utspelar sig över hela Stockholm under fem dagar och rymmer invigningen av Space, paneldiskussioner om Esport & Gaming, Music Tech, Fashion Tech, Media & Entertainment, pitchpresentationer från startups och möten med investerare. Dagarna kryddas av utställningar och konserter.

Välkommen att rapportera från de kulturella och kreativa näringarna i Stockholm!

Ta del av hela programmet här: AGENDA | Creative Tech Week

PRESSKREDITERING sker genom att maila: event@sthlmmusic.se   

För mer information, kontakta:
Ariane Bucquet Pousette, Projektledare, Invest Stockholm, +46 (0) 76 122 80 61, ariane.pousette@stockholm.se

Relaterat material:
Creative and Cultural Industries in Stockholm (Rapport)Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.