2009-05-28 17:27Pressmeddelande

Rapportpresentation om Stockholms framtida kompetensbehov

Utbildar vi rätt? I samband med Stockholmsmötet 2009 presenteras en rapport om Stockholms framtida kompetensbehov. Vad efterfrågar näringslivet? Matchar dagens utbildningar mot morgondagens behov? Hur säkerställer vi regionens internationella konkurrenskraft?

Rapporten presenteras av konsultföretaget Ernst & Young.

Vid presentationen medverkar Sten Nordin (M) ordförande Stockholm Business Region, Carin Jämtin (S) vice ordförande i Stockholm Business Region, Jens Spendrup ordförande i Stockholms Handelskammare samt Harriet Wallberg-Henriksson rektor Karolinska Institutet.

När: Måndagen den 1 juni 2009, klockan 13:30-14:00
Var: Paulirummet, Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1 (samling i receptionen)

Anmäl ditt deltagande till per.holmlund@sbr.stockholm.se senast måndagen den 1 juni klockan 10:00.

Om Stockholmsmötet
Stockholmsmötet är en det årliga möte där en utvald grupp av regionens företagare och politiker samtalar om Stockholms utveckling och framtid. I år handlar samtalet om tillgång till kunskap och kompetens.

Om rapporten
Inför årets Stockholmsmöte har konsultföretaget Ernst & Young genomfört en omfattande kartläggning av Stockholms kompetensbehov. Syftet är att bidra till god kompetensförsörjning och stärka regionens konkurrenskraft.

För mer information
Presskontakt Sten Nordin
Helena Widegren, presschef finansroteln
08-508 29 878, helena.widegren@stadshuset.stockholm.se

Presskontakt Carin Jämtin
Ulrika Borg, pressekreterare
076-12 29308, ulrika.borg@stadshuset.stockholm.se

Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler