2007-11-27 14:58Pressmeddelande

Rekordnotering för sysselsättningen


Den starka konjunkturen fortsätter att göra avtryck på arbetsmarknaden i Stockholm. Sysselsättningen ökar och noterar en ny rekordnivå. Det visar Stockholm Business Regions senaste nummer av Stockholmskonjunkturen, som presenteras idag.
- Under tredje kvartalet 2007 ökade sysselsättningen i Stockholms län med 25 500 personer och passerade för första gången en miljon. Dessutom fortsätter antalet lediga jobb att öka och arbetslösheten att sjunka, säger Olle Zetterberg, VD på Stockholm Business Region.
- Även den positiva utvecklingen av lönesumman fortsätter. Tillväxttakten mattas visserligen av, men ligger fortfarande på en hög nivå på 6,4 procent i Stockholms län med företag inom tjänste- och byggsektorn, som främsta draglok, fortsätter Olle Zetterberg.
- Även befolkningstillväxten håller i sig med en stark inflyttningen från övriga landet och utlandet. Under de senaste fyra kvartalen har närmare 30 000 människor flyttat till Stockholm, vilket motsvarar närmare hälften av den totala befolkningsökningen i landet. Dessutom vänder bostadsbyggandet åter upp, avslutar Olle Zetterberg.
Stockholmskonjunkturen i sin helhet finns att hämta på: www.stockholmbusinessregion.se/press
För information, kontakta: Kristina Tidestav på telefon: 08-508 28 022 070-472 80 22 eller på e-post: kristina.tidestav@sbr.stockholm.se
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i Stockholmskonjunkturen, som kommer ut fyra gånger per år. Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler