2017-03-13 13:00Pressmeddelande

Rekordstora investeringsmöjligheter i Stockholmsregionen

null

Stockholmsregionen växer snabbare än resten av Europa och investeringspotentialen inom bostadsbyggande, infrastruktur och innovation beräknas vara 95 miljarder EUR fram till 2030. Omkring 340 000 nya bostäder ska byggas, vilket bara det kräver en investeringsnivå på rekordhöga 53 miljarder EUR.

Den här ökningen inom bostadsbyggandet har inte varit så stor sedan slutet på 1800-talet då befolkningen i Stockholm fördubblades på mindre än 40 år. I dag upplever Stockholmsregionen återigen en snabb ökning av invånarantalet. Med smeknamnet “The Unicorn Factory” är Stockholmsregionen ett av de hetaste innovations- och tekniknaven i världen och drar till sig kompetens som aldrig förr, samtidigt som nettoutflödet av talanger enligt en studie genomförd av Linkedin fortfarande är ytterst lågt.

Förutom de 340 000 nya bostäder som planerats fram till 2030, omfattar investeringspotentialen bl a följande betydelsefulla projekt:

  • Utbyggt tunnelbanesystem (2,7 miljarder EUR)
  • Infrastruktursatsningar “Ostkustbanan” (2,6 miljarder EUR) samt “Förbifart Stockholm” (1,5 miljarder EUR)

För internationella investerare erbjuder Stockholmsregionen ett av världens bästa företagsklimat och har en ytterst konkurrenskraftig tillväxttakt både ifråga om befolknings- och BNP-ökning. EU-kommissionen placerar Stockholm som den näst mest konkurrenskraftiga regionen på det europeiska fastlandet.

- Stockholmsregionen har upplevt en stadig ekonomisk tillväxt sedan millennieskiftet. Även i samband med finanskrisen 2008-2009, när tillväxten stannade av i många andra europeiska länder, fortsatte Stockholm att generera positiv BNP. Förutom stabil tillväxt erbjuder vi likviditet och transparens. Det är tryggt att göra affärer i Stockholm, säger Olle Zetterberg, VD för Stockholm Business Region.

På nationell nivå rankades Sverige som det bästa landet för affärsverksamhet 2017 av Forbes och som det näst mest innovativa landet i The Bloomberg Innovation Index som rankar världens mest banbrytande ekonomier.

För att lära sig mer om investeringstillfällena och konkurrenskraften i Stockholmsregionen, inbjuds internationella investerare att träffa företrädare för kommuner och fastighetsföretag på Mipim i Cannes 14-17 mars i Stockholms monter R7.G26. Investerare är också välkomna till seminariet “How does Sweden develop innovative urbanization?” den 15 mars 16:30-17:30 i Palais des Festivals.

Om Mipim: Mipim är en av Europas största fastighets- och investeringsmässor som pågår 14-17 mars i Cannes.

För ytterligare information:
Olle Zetterberg, VD för Stockholm Business Region +46 70 472 80 10
Erik Krüger, affärsutvecklingschef, infrastruktur, Invest Stockholm +46 70 472 80 87
Marie Sundström, PR- och marknadschef, Invest Stockholm +46 761 22 80 50

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com  
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler