2011-02-15 11:05Pressmeddelande

Så blir Norra Djurgårdsstaden en miljöstadsdel i världsklass - Välkommen på en workshop med miljöteknikföretag, byggbolag och Stockholms stad

Norra Djurgårdsstaden Innovation är en arena för kunnande inom hållbar stadsutveckling och ett konkret verktyg för områdets aktörer. Stockholm Business Region och Exploateringskontoret bjuder in till en workshop i syfte att omsätta innovativ miljöteknik i praktiken.

Syftet med workshopen är att sammanföra innovativa miljöteknikföretag och byggbolag med markanvisning i området för att finna lösningar på hur stadens miljökrav kan förverkligas på bästa sätt. Välkommen när idéer blir verklighet i Stockholms största stadsutvecklingsprojekt.

När: Torsdag den 17 februari klockan 09.00 – 12.30. Frukost från klockan 08.30
Var: Norra Djurgårdsstaden Innovation, Hangövägen 19
Medverkande: Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholm, Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region, Krister Schultz, exploateringsdirektör Stockholms stad, Magnus Rehn, business coach cleantech STING och Östen Ekengren, ordförande Stockholms Miljöteknikcenter. Medverkande miljöteknikföretag är Capital Cooling, Chemiclean, Chromogenics, Ekofektiv, FlexiClean, Midsummer, Predect, Rehact, SEEC, Solarus, TD Light Sweden, Termodeck, Vertical Wind och Wallenius Water. Medverkande byggbolag och fastighetsägare är Vasakronan, Folkhem och Primula.
Anmälan: per.holmlund@stockholm.se

Program i korthet
1) Ulla Hamilton hälsar välkommen.
2) Exploateringskontoret berättar om Norra Djurgårdsstaden och 3) miljökraven för området.
3) Presentationer av för området anvisade byggherrars miljöambitioner och deras behov av nya klimatsmarta innovativa lösningar.
4) Presentationer av innovativa företag och deras erbjudande för att bidra till utvecklingen av området.
5) Workshopen avslutas med en gemensam lättare lunch.

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler