2009-03-20 10:19Pressmeddelande

Så blir Stockholm världsledande inom grön IT

Stockholms stad har nyligen blivit utsett till Europas första miljöhuvudstad. För att fortsätta stadens offensiva satsning på att minska miljöpåverkan arrangeras en unik hearing där näringslivet får medverka till att göra Stockholm till en grön it-stad.

Grön IT har blivit ett samlingsbegrepp för vad som kan göras för att minska miljöpåverkan inom it-området. Det kan innebära allt från energianvändning till hur hårdvara som datorer och skärmar produceras. Grön IT förväntas bli ett av framtidens stora utvecklingsområden.

Stockholms stad är en föregångare inom offensivt miljöarbete. Ambitionen är att vara en pionjär även inom grön IT. Därför har experter från näringslivet bjudits in till en unik hearing som ska bidra till utformningen av Stockholms strategi inom området. Hearingen arrangeras av Stockholm Business Region och stadsledningskontoret.

När: Tisdag den 24 mars klockan 09.00 - 12.00
Var: World Trade Center, lokal Sydney, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Medverkande: Ewa Thorslund, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, Henrik Bergqvist, Green Ambassador på Cisco Systems, Ulf Wahlberg, VP Industry and Research Relations på Ericsson, Peter Kopelman, vd på Microsoft, Jan Pettersson, försäljningsdirektör på TeliaSonera.
Anmälan: per.holmlund@sbr.stockholm.se

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler