2021-04-22 07:00Pressmeddelande

Servicen till företagen blir allt bättre inom Stockholmsregionen

Foto: Ulf Leide, mediabank.visitstockholm.comFoto: Ulf Leide, mediabank.visitstockholm.com

Företagen i Stockholmsregionen är mer nöjda med den kommunala myndighetsutövningen än tidigare år. Det är femte året i rad som kommunerna inom partnerskapet Stockholm Business Alliance (56 kommuner 2020), samlat erhåller ett högt betyg från företagen i den årliga kundundersökningen (Nöjd Kund Index) inom kommunal myndighetsutövning.

Företagen ger kommunerna högt eller mycket högt betyg inom fem av sex undersökta myndighetsområden. Bygglov når ännu inte upp till högt betyg, men klättrar mest med tre NKI-enheter 2020 till NKI 66, vilket är ett klart godkänt betyg på den 100-gradiga skalan.

Sedan SBA började genomföra NKI-undersökningen har företagen blivit alltmer nöjda. Betyget har ökat från knappt godkänt (NKI 63) till högt betyg (NKI 74). Vidare har andelen kommuner som erhållet höga eller mycket höga betyg ökat och andelen med låga eller mycket låga betyg minskat inom samtliga undersökta myndighetsområden.

Enkäten har besvarats av knappt 11 000 personer som varit i kontakt med SBA-kommunernas myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Svarsfrekvensen uppgick till 54 procent. I enkäten får företagen sätta betyg på den totala upplevelsen men också hur nöjda de är med bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

- Den vanligaste kontakten företagen har med kommunerna är genom tillstånd och tillsyn. Därför är denna undersökning enormt viktig i vårt förbättringsarbete. Nu är det viktigare än någonsin att vi har en god dialog med näringslivet och prioriterar rätt insatser. Vi vill därför rikta ett stort och innerligt tack till alla företag som har och tar sig tid att besvara de enkäter som vi skickar ut. Tillsammans gör vi Stockholmsregionen starkare, säger Staffan Ingvarsson VD Stockholm Business Region.

Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr kommenterar resultatet för Stockholms kommun:

- Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat 2025 och då är stadens tillgänglighet och bemötande till företagen avgörande. Det är glädjande att vårt intensiva arbete gett resultat och förbättrats inom områdena bygg, mark, miljö och servering, inte minst efter detta år präglat av pandemikrisen. Nu fortsätter vi kunskapsutbytet mellan kommunerna inom Stockholmsregionen för att förbättra servicen än mer, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Undersökningen görs sedan 2010 i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. För 2020-års ärende gjordes undersökningen av 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar/förbund.

Hela rapporten om kommunernas service till företagen finns här: 
Material Archive - Stockholm Business Alliance  

Kontakt:
Frågor om rapporten kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016.

 Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.