2009-09-14 09:10Pressmeddelande

Smidigare generationsväxling säkrar jobben - Stockholms företagare erbjuds fri annonsering på Bolagsplatsen.se

Stockholms företagare har nu möjlighet att annonsera gratis på Bolagsplatsen.se, Sveriges största marknadsplats för företagsöverlåtelser. Syftet är bland annat att bidra till att underlätta den kommande generationsväxlingen som många företag står inför.

Det möjliggörs genom ett samarbete med mellan Stockholms näringslivsbolag Stockholm Business Region och Bolagsplatsen.se.

- Det blir en ytterligare service till företagarna och något som kan bidra till en smidigare generationsväxling. Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för näringslivet och det här är ett steg på vägen. Dessutom kan arbetstillfällen säkras när företag drivs vidare, säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

Generationsskiftet i det svenska näringslivet är ett ämne som har blivit allt mer aktuellt. På grund av kommande pensionsavgångar väntas många småföretag stå utan ägare inom några år. Totalt i Sverige beräknas 50000 företag att beröras. Samarbetet mellan Stockholms stad och Bolagsplatsen innebär att alla företagare inom Stockholms stad får annonsera gratis på Bolagsplatsen, Sveriges största marknadsplats för företagsöverlåtelser.

- Frågan om generationsväxlingen har blivit allt mer kritiskt för företagen och det är både bra och viktigt att Stockholm nu tar det här steget. Genom att samla marknadsutbudet av företag som är till salu, och föra samman dessa med exempelvis rådgivare anslutna till Bolagsplatsen.se, tror vi att fler ägarskiften kan komma till stånd, säger Niclas Ohlsson, vd på Bolagsplatsen.

Tjänsten finns från och med nu tillgänglig på www.stockholmbusinessregion.se.

Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler