2021-08-17 08:25Pressmeddelande

Sökes: Banbrytande lösningar till Stockholms Innovationsstipendium

Aerial shot of central Stockholm featuring several churches, City Hall and the Riddarfjärden waterway. Photo: Henrik Trygg

Nu öppnar ansökan till Stockholms Innovationsstipendium 2021 för alla som bor, arbetar eller studerar i Stockholms län. Tillsammans med Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond söker Stockholms stad innovatörer som vill lägga tid, vilja och pengar på att skapa en bättre värld i spåren av pandemin. En miljon kronor ska gå till att främja banbrytande lösningar, nya eller bättre sätt att skapa värden för samhället.

Behovet av nya innovationer inom alla fem stipendiekategorier är stort, inte minst med anledning av den fortsatta pandemin och dess påverkan på människor och verksamheter. Vilka fantastiska innovationer kommer vi få se i år? Jag ser med spänning fram emot alla ansökningar, säger Kerstin von Bergen, projektledare för Stockholms Innovationsstipendium från Invest Stockholm.

Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond, AJM, vars syfte är att främja utvecklingen av uppfinningar, innovationer och entreprenörskap stöttar sedan 2013 Stockholms Innovationsstipendium så att staden har möjlighet att tilldela ett stipendium om 100 000 kr till en vinnare i vardera stipendiekategori. 2015 introducerade stiftelsen ett accelerationsstipendium för att hjälpa innovationsstipendiets finalister med att  vidareutveckla sina innovationer. 2020 utökade stiftelsen sitt ekonomiska engagemang ytterligare och stöttar sedan dess två accelerationsstipendier om 250 000 kronor vardera.

 Vi beslutade i stiftelsen att utöka vårt ekonomiska engagemang i Stockholms Innovationsstipendium därför att värdet av att i tidigt skede kunna stötta och bidra ekonomiskt till vidareutveckling av en innovation inte nog kan betonas. Med två accelerationsstipendier vill vi stödja fler entreprenörer till en framgångsrik vidareutveckling av sina innovationer, säger Lars Filipsson, ordförande i Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Perioden för ansökan till innovationsstipendiet öppnar den 17 augusti och stänger klockan 16:00 den 12 oktober.

För mer information och ansökan, besök www.innovationsstipendiet.se.

Kontakt:
Kerstin von Bergen, Projektledare Stockholms Innovationsstipendium, Invest Stockholm
kerstin.von.bergen@stockholm.se, +46 (0) 70 47 280 54

Om Stockholms Innovationsstipendium
Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom fem kategorier: Förenkla vardagen, Kulturella & kreativa näringar, Life Science och hälsa, Resor och turism samt Social och ekologisk hållbarhet. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms län. Varje vinnare tilldelas stipendium på 100 000 kr, erbjuds innovationsrådgivning från Almi och arbetsplats på United Spaces under sex månader. Vinnarna utses av en jury bestående av experter från Stockholms näringsliv och innovationssystem. Stipendiet drivs av Invest Stockholm med medel från staden och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Tidigare finalister kan söka Stockholms Accelerationsstipendium
De innovatörer som under de senaste fem åren tilldelats en finalplats i Stockholms Innovationsstipendium kan söka Stockholms Accelerationsstipendium. Två vinnare får var sitt stipendium på 250 000 kronor. Stipendiaterna erbjuds även tillväxtrådgivning från Almi och arbetsplats på United Spaces under sex månader. Perioden för ansökan till accelerationsstipendiet är från 19 augusti till 6 oktober. Mer information finns här.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.


KONTAKTPERSONER

Maya Estelle
Digital Commuications/Digital kommunikatör, Invest Stockholm
Maya Estelle
Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler