2006-03-23 09:28Pressmeddelande

Stockholm - The Capital of Scandinavia satsar stort på TUR-mässan

Med en monteryta på hela 280 kvadratmeter visar Stockholm upp många av sina intressanta sidor på Tur-mässan i Göteborg den 23-26 mars. Stockholm Visitors Board och 16 aktörer inom besöksnäringen arbetar gemensamt på mässan med sina olika utbud för att öka turistbesöken till Stockholmsregionen.

Turismen spelar en mycket viktig roll i Stockholms utveckling som en attraktiv region. Färska siffror från Statistiska Centralbyrån visar att 2005 var ett rekordår för Stockholm. Förra året hade regionen 8,3 miljoner kommersiella gästnätter, vilket är en ökning med hela 8,2 procent jämfört med 2004. Turismen i Stockholm ökade dessutom mer än riksgenomsnittet och genererade en omsättning på cirka 19 miljarder kronor. Detta i sin tur skapade ca 17 000 årsverken.

- Att vi nu tillsammans med turistnäringen driver en gemensam och enhetlig satsning på marknadsföringen av Stockholm – The Capital of Scandinavia, har stor betydelse för framgången för Stockholm som turistdestination, säger Martin Rosborg VD Stockholm Visitors Board.

Stockholmsmontern kommer att bjuda på kulturupplevelser, evenemang, sport, mat, boende och transporter. Syftet är att visa på Stockholmsregionens breda utbud.

Deltagare i Stockholmsmontern är: Columbus Hotell, Gustavsbergs Hamn AB,
Hotel Hellsten/Rex Hotel, Hotel J Nacka Strand, Junibacken, Kulturfestivalen,
Talk of the Town, Sigtuna Turism, Skärgårdssmak, Stadshuset, Globenarenorna,
Södertälje Turistbyrå/Träffpunkt Tälje, Taxi Stockholm 150000 AB, Vasamuseet, Vägverket,
Öppen Skärgård och Stockholm Visitors Board.


För ytterligare information se bifogat pressmaterial nedan, www.stockholmtown.com eller www.tur.se eller kontakta:

Martin Rosborg,VD, Stockholm Visitors Board, Telefon: 08-508 285 01, E-mail: martin.rosborg@svb.stockholm.se
Eric Lund, Area Manager Sverige, Norge, Danmark, Telefon: 08-508 285 32, E-mail: eric.lund@svb.stockholm.se
Therése Davidsson, Agent Koordinator, Telefon: 08-508 285 36, E-mail: therese.davidsson@svb.stockholm.seStockholm Visitors Board, Leisure Travel, Meetings & Conventions, Events, Tourist Services
Box 16282, SE-103 25 STOCKHOLM, SWEDEN Tele: +46 8 508 285 00 Fax: +46 8 508 285 10 info@svb.stockholm.se , www.stockholmtown.comOm Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler