2008-08-22 10:39Pressmeddelande

Stockholm är sjätte mest konkurrenskraftiga kunskapsregionen i världen

Stockholm är världens sjätte mest konkurrenskraftiga kunskapsregion enligt World Knowledge Competitiveness Index 2008. Stockholm är också den enda europeiska regionen bland de tio främsta, som i övrigt domineras av Nordamerika.

Stockholm har dessutom avancerat två placeringar jämfört med föregående års undersökning, som genomförs av Centre for International Competitiveness vid University of Wales.

- Stockholmsregionen tillhör i många avseenden världseliten, inte minst inom kunskapssektorer som ICT, life sciences och finans. Denna ranking är ytterligare ett bevis på det, säger Sten Nordin, finansborgarråd Stockholms stad och ordförande i Stockholm Business Region.

Topplaceringen förklaras i rapporten av en rad gynnsamma faktorer, såsom ökade satsningar inom forskning, utveckling och utbildning samt att en rad viktiga sektorer, såsom bioteknik, har blivit allt starkare.

Studien är en jämförelse mellan 145 regioner. Förstaplatsen innehas av San José, känt för Silicon Valley. Förutom Stockholm på sjätte plats så är Tokyo, på nionde plats, den enda andra region bland de tio främsta som inte är nordamerikansk. Rankingen har baserats på ett stort antal variabler, såsom utbildningsnivå, antal anställda i kunskapssektorer, antal registrerade patent, tillgång till bredband och produktivitet.

För mer information

Sofia Spolander, pressekreterare Finansroteln, 076-12 29 222
Pressjour: 08-508 29 200

Per Holmlund, pressansvarig Stockholm Business Region 070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.

www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler