2012-07-03 06:00Pressmeddelande

Stockholm behöver fler hotell för att tillgodose efterfrågan

Med allt fler besökare och högre rumsbeläggning behöver Stockholm fler nya hotell från 2012 och framåt. En planerad kapacitetsökning på 2% är inte tillräcklig spår HUI, Handelns Utredningsinstitut, i en ny rapport framtagen på uppdrag av stadens Hotellgrupp genom Stockholm Business Region Development.

Mellan 2002 och 2011 har antalet kommersiella gästnätter i Stockholms län ökat med 49%. Det motsvarar en årlig tillväxttakt på 4,5%. Stockholm är nu en av de ledande destinationerna  i Europa med drygt 10 miljoner kommersiella övernattningar.

Prognosen som HUI gjorde för åren 2010-2011 överträffades av den verkliga utvecklingen i antal sålda hotellrum. Den planerade kapacitetsökningen var 2 300 rum till och med 2011 medan den verkliga uppgick till 3 500 nya hotellrum. Trots denna kapacitetsökning redovisade boendeanläggningarna en genomsnittlig rumsbeläggning på 70% i Stockholms kommun för 2011.

Stockholm är en stark tillväxtregion mätt i både antal invånare och företagsetableringar vilket får effekter på besöksnäringen. För att säkerställa fortsatt tillväxt i affärsresandet till Stockholm är det viktigt att hotellmarknaden i innerstan utvecklas. Av den idag planerade kapacitetsökningen kommer två tredjedelar byggas utanför Stockholms kommun.

- Besöksnäringen är en framtidsbransch som genererar både skatteintäkter och arbetstillfällen till staden. Många ungdomar får sin första arbetslivserfarenhet inom besöksnäringen, säger Ulla Hamilton, företagsborgarråd och ordförande i Stockholm Business Region.

Aktörerna inom Stockholms besöksnäring samarbetar kring Stockholmsstrategin som bl a har som mål att öka antalet kommersiella gästnätter från 10 till 15 miljoner till 2020.

- Samverkan kring dessa frågor är helt avgörande för hur vi ska lyckas ta besöksnäringen vidare, säger Peter Lindqvist, VD på Stockholm Visitors Board. Förutom ökning av gästnätter vill vi öka det turistekonomiska inflödet med 80% och antalet arbetstillfällen i näringen med 50% till 2020.

Av den totalt planerade anläggningskapaciteten är det bara 7% som har lågprisprofil. För en fortsatt tillväxt inom privatresesegmentet är det viktigt att tillgodose de grupper som efterfrågar billigare boendeformer.

 

 

För mer information
Maria Fogelström Kylberg, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, maria.fogelstrom-kylberg@stockholm.se

 


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler