2012-04-04 15:23Pressmeddelande

Stockholm Business Region AB upphandlar PR-tjänster

Den senaste tiden har varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia varit högaktuellt i nordiska medier. Positionen berör, upprör och engagerar.

Stockholm Business Region söker nu efter samarbetspartners som med hjälp av olika PR-insatser kan ta organisationen ett steg vidare mot att uppnå visionen om att Stockholmsregionen ska vara Europas ledande hållbara tillväxtregion 2020 och missionen: Att sprida kärleken till Stockholm

Varumärket Stockholm- The Capital of Scandinavia lanserades 2005 och är en positionering.

 Sista dag för anbudsinlämning är den 3 maj 2012.

 

Länk till upphandlingsdokumenten:

http://www.stockholmbusinessregion.se/Om-oss/Aktuella-upphandlingar/PR-tjanster/

 

För frågor om upphandlingen kontakta:

Lilian Kristiansen, projektledare upphandlingar
lilian.kristiansen@stockholm.se

 

Stockholm Business Region AB har till uppdrag att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler