2012-03-21 12:17Pressmeddelande

Stockholm Cleantech lanseras: Exportera miljöteknik som finns i Stockholm!

Idag lanseras Stockholm Cleantech. I Storstockholm finns avancerad miljöteknik och många företag som kan arbeta på världsmarknaden. Men konkurrensen är hård och utvecklingskostnaderna kan vara höga. Det behövs både samarbete och finansiering för att lyckas. Det är därför Stockholm Cleantech har startat.

Stockholm Cleantech öppnade idag med ett symposium med ett hundratal deltagare. Allan Larsson, f d finansminister berättade om de fortsatta planerna för att göra Hammarby Sjöstad än mer miljötekniskt avancerat. Och tretton andra föredragshållare beskrev teknik, marknadsföring och finansiering för att lyckas på de internationella marknaderna.

Det finns mycket miljöteknik i Storstockholmsregionen. Dels finns det väl beprövade system som exempelvis teknik för vattenrening och avfallshantering. Dels finns det många företag som driver utvecklingen framåt och arbetare med mer avancerade metoder. Stockholm Cleantech ska se till att företagen utbyter erfarenheter, samarbetar och får stöd för att ta sig ut på världsmarknaden.  

- Konkurrensen internationellt är hård. Men genom samarbete och gemensamma ansträngningar går det att sälja svensk miljöteknik på export. I Stockholmsregionen finns en koncentration av tekniskt avancerade företag som har stora möjligheter. Det säger Östen Ekengren som är ordförande i Stockholm Cleantech.

- Det här är en fortsättning på mycket arbete som vi tidigare gjort under andra namn och etiketter. Det har hittills varit mycket lyckosamt och Stockholm Cleantech kommer kunna bidra till att teknik och företag utvecklas vidare, fortsätter Östen Ekengren.

 

För mer information kontakta:

Hanna Eriksson Lagerberg, Koordinator

+46-8-598 563 60, hanna.erikssonlagerberg@ivl.se

Johan Strandberg, Projektledare

+46-8-598 563 98, johan.strandberg@ivl.se

Kontaktperson på Stockholm Business Region:

Irena Lundberg, Projektledare

irena.lundberg@stockholm.se

 +46-0-8 508 280 11

Om Stockholm Cleantech

Bakom Stockholm Cleantech står IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, STING och Stockholm Business Region. Det var på tiden att kraftsamla för att ge regionen och Sverige bättre förutsättningar för att klara konkurrensen på en hårdnande miljöteknikmarknad. 

I projektet Miljöteknik för tillväxt arbetade man med att öka exporten från Stockholmsregionens små och medelstora företag. 130 företag deltog på ett eller annat sätt i aktiviteter som projektet stod för. Man var med och startade 14 nya företag, ordnade med 16 större investeringar i regionen och jobbade med 22 företag i FoU projekt. Nu fortsätter vi under det gemensamma namnet Stockholm Cleantech.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler