2016-04-14 05:30Pressmeddelande

Stockholm en magnet för tech-kompetens

En ny rapport från LinkedIn och Stockholms Stad visar att huvudstadsregionen har ett nettoinflöde av både internationell och nationell kompetens, särskilt när det gäller front-end IT-kunskaper.

Stockholm har unik tillgång på internationellt efterfrågade IT-kunskaper och regionen lockar till sig mer internationell och nationell kompetens än den förlorar. Detta enligt en rapport från Stockholms Stad och LinkedIn. Inflyttningen har tillfört specifika spetskompetenser: den tillgängliga kompetensen inom mode och kläder, maskin- och flygteknik samt mobil- och spelutveckling har förstärkts avsevärt under det senaste året. 

Rapporten presenteras idag av Stockholm Business Region och LinkedIn tillsammans med finansborgarråd Karin Wanngård och Anna Gissler, VD för Stockholm Business Region Development. Det är första gången en svensk organisation använder LinkedIns unika realtidsdata som underlag vid beslut om satsningar på arbetsmarknadskompetens och utbildning. 

- Vi har länge hävdat att Stockholm är ett internationellt tekniknav att räkna med och den här rapporten visar svart på vitt att det är sant. Regionen fortsätter att ha otrolig dragkraft på teknikkompetens, långt över det globala snittet och särskilt när det gäller internationellt efterfrågade kompetenser inom utveckling och programmering, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms Stad.

Rapporten är resultatet av en djupanalys av Stockholms arbetsmarknad gjord av LinkedIn. Den visar att Stockholm är ett ekonomiskt centrum för teknisk kompetens och ger nya insikter kring hur kompetensen i regionen förändrats:

  • Talang flyttar huvudsakligen till Stockholm från Uppsala, USA, Storbritannien och Indien.
  • Från utlandet attraherar regionen bland annat människor med kompetensområden som mode och kläder, maskin- och flygteknik, spelutveckling samt C/C++.
  • På topp-tio-listan av kompetenser som är unikt förekommande i Stockholm jämfört med övriga Europa finns användargränssnitt, telekom och spelutveckling.
  • Perl/Python/Ruby, statistisk analys samt data mining och Javaprogrammering finns bland de tio mest efterfrågade kompetenserna i Stockholm.
  • Stockholmsbaserade LinkedIn-medlemmar interagerar internationellt sett mest med människor i London, New York, Oslo och Köpenhamn.

-­ Rapporten visar att det finns tillgång på de kompetenser som är mest efterfrågade av arbetsgivare i Stockholm, särskilt på tech-sidan. En hälsosam balans mellan tillgång och efterfrågan är förstås oerhört viktig för regionens fortsatta tillväxt, säger Anna Gissler, VD för Stockholm Business Region Development.

Stockholms stad lanserade i slutet av 2015 initiativet Move to Stockholm tillsammans med regionens ledande tech-företag. Målet är att attrahera teknisk kompetens och datan från rapporten kommer att användas för att bättre nå människor med Stockholms mest efterfrågade kompetenser. 

- Vår data visar tydligt de mest efterfrågade kompetenserna och kan snabbt identifiera eventuella kunskapsgap. Vår förhoppning är att den informationen kan vara ett stöd för regionens beslutsfattare när det gäller investeringar i utbildning och andra arbetsmarknadsåtgärder, så att Stockholm kan fortsätta att både locka till sig och behålla den kompetens den behöver, säger Lisa Gunnarsson, ansvarig för LinkedIn Talent Solutions på LinkedIn i Norden. 

För att förstå dynamiken i arbetsmarknaden undersökte LinkedIn den samlade profilinformationen från sina närmare halv miljon medlemmar i Stockholmsregionen. Specifikt tittade man på fyra nyckelfaktorer: arbetskraft och kompetens, rekrytering, migration och utbildning. 

#economicgraph

Twitter: @movetostockholm


För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Michael

Stockholm Business Region Development AB

+46 (0) 76 122 80 59

Anoek Eckhardt

Corporate Communications LinkedIn

+31 (6) 52 738 129

aeckhardt@linkedin.com

Elin Ahldén

Presskontakt LinkedIn, Mindmakers PR

+ 46 (0) 73 809 33 83

elin@mindmakerspr.se 


Om The Economic Graph

LinkedIns vision är att skapa ekonomisk möjlighet för varje medlem av den globala arbetskraften. För att lyckas med detta utvecklar LinkedIn världens första economic graph, en digital kartläggning av den globala ekonomin. Här finns varje jobbmöjlighet i världen, kompetenserna som behövs för att nå möjligheterna, profilerna för varje företag i världen som erbjuder dessa möjligheter, de professionella profilerna för varenda en av de 3,3 miljarder människorna i den globala arbetskraften och den professionella kunskapen alla dessa representerar.


Om Stockholm Business Region

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.


Om LinkedIn

LinkedIn sammanför världens yrkesverksamma för att göra dem mer produktiva och framgångsrika samtidigt som vi förändrar hur företag anställer, marknadsför och säljer. Vår vision är att skapa ekonomiska förutsättningar för alla yrkesverksamma världen över genom fortsatt utveckling av världens första Economic Graph. LinkedIn har fler än 400 miljoner medlemmar globalt, med 2 miljoner medlemmar i Sverige. 

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler