2012-03-05 06:00Pressmeddelande

Stockholm får prestigefullt pris på världens största investerarmässa

Investerarmässan MIPIM är världens största mötesplats för fastighetsbranschen. Stockholmsregionen fortsätter som tidigare år att marknadsföra sig tillsammans med kommuner och näringsliv. I år kommer Stockholmsregionen ta emot ett pris som Europas mest attraktiva region att investera i enligt Financial Times fDi Magazine.

I morgon den 6 mars startar MIPIM, världens största investerings- och fastighetsmässa som varje år äger rum i Cannes. Stockholmsregionen fördjupar sin mångåriga gemensamma marknadsföringssatsning med fler medverkande aktörer än någonsin, 25 kommuner och 25 partners från näringslivet.

 –  Vi är mycket glada att Stockholm anses vara den mest attraktiva europeiska regionen att investera i. Det visar att vårt långsiktiga arbete med att vara Europas ledande hållbara tillväxtregion bär frukt och att nära samarbete mellan offentliga och privata aktörer lönar sig, säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

Fram till 2020 har Stockholmsregionen en investeringspotential om 500 miljarder kronor och detta är utgångspunkten för innehållet i ett internationellt investerarseminarium som leds av Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholm. Vid samma seminarium medverkar även Grosvenor och Patrizia – båda aktiva utländska investerare i Stockholmsregionen. Stockholmsbaserade Leimdörfer bidrar med en färsk bild av marknadsläget.

Satsningen omfattar likt tidigare år ett antal gemensamma kommunikationsaktiviteter, pr-satsning och ett antal arrangemang, som toppas av två frukostseminarier. Vid regionens frukost medverkar nio kommuner med fokus på tre teman; logistik, infrastruktur, bostäder och arbetsplatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om Stockholm Business Region

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia. www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler