2009-09-09 09:15Pressmeddelande

Stockholm inleder samarbete med SIME

Stockholms stad är nu samarbetspartner med internetkonferensen SIME. Syftet är att stödja ett arrangemang som bidrar till att stärka Stockholms varumärke som en av världens ledande IT-regioner.

Sedan starten 1996 har SIME, Scandinavian Interactive Media Event, utvecklats till att bli norra Europas ledande konferens om internet, marknadsföring och innovationer. En gång per år samlas entreprenörer, journalister, marknadsförare och beslutsfattare från hela världen i Stockholm för att diskutera trender och digitala möjligheter. På senare år har SIME-konferenser även anordnas på andra håll i världen, bland annat Köpenhamn, Helsingfors och Barcelona.

- SIME ligger väl i linje med vår ambition att bygga vidare på Stockholms mycket goda anseende som en ledande kunskapsregion. Det är en väletablerad mötesplats för entreprenörer, innovatörer och investerare inom nya medier och ett initiativ som vi vill stödja, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholm.

Partnerskapet innebär att Stockholm bidrar med 300000 kronor och att ett samarbete inletts mellan Stockholms stads näringslivsbolag Stockholm Business Region och SIME.

- Konferensen är viktig, inte minst för Stockholmsregionens IT-kluster, så det är bra att samarbeta med Stockholms stad som tydligt delar vår målsättning om att stärka innovationsklimatet och förutsättningarna för goda affärer, säger Ola Ahlvarsson, internet-entreprenör och en av eldsjälarna bakom SIME.

För mer information
Christoffer Granfelt, vd SIME
073-343 60 35, christoffer@sime.nu

Ola Ahlvarsson, styrelseordförande SIME
070-898 43 35, ola@result.com

Presskontakt Sten Nordin
Helena Widegren, pressanvarig finansroteln
08-508 29 878, helena.widegren@stadshuset.stockholm.se

Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se

 

Om SIME
SIME är norra Europas största event om internet och digitala affärsmöjligheter. Eventet startade 1996 och samlar över 2 000 beslutsfattare, entreprenörer och journalister till bland annat Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors för att träffas, göra affärer och lyssna till talare från hela världen. Årets tema är "Knowledge is the key differentiator". En av årets nyheter är SIME Academy där besökarna kan fördjupa sig i workshops med världsledande experter.
www.sime.nu


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler