2015-11-11 08:00Pressmeddelande

Stockholm kraftsamlar för att attrahera internationella talanger

Nu går Stockholms stad och regionens tech-sektor med företag som Spotify, Klarna och iZettle samman för att locka internationella talanger till Stockholm. Som en del i att möta upp stadens växande rekryteringsbehov lanseras Twitterkontot @movetostockholm för att ge en bättre bild av hur det är att arbeta och bo i Stockholm.


Stockholm är en av världens mest innovativa och kunskapsintensiva regioner. Framgångsrika företag som Spotify, Skype och King har bidragit till att Stockholm utvecklats till en global startup-hubb inom tekniksektorn. Idag har Stockholm flest så kallade enhörningar, företag värderade till över en miljard US dollar, per capita i hela världen efter Silicon Valley.

Framgångarna för stadens startup-sektor har i sin tur gett upphov till ett växande rekryteringsbehov och kravet att kunna attrahera den främsta kompetensen globalt. Till följd av denna utveckling tas nu initiativet @movetostockholm, som innebär att staden tillsammans med företagen går samman för att attrahera internationella talanger via Twitter.

- Stockholm har potential att bli en global talangmagnet inom tech-sektorn. Med det här initiativet tar näringen och staden ett gemensamt krafttag för att förstärka den utvecklingen, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Twitterkontot @movetostockholm kureras gemensamt av Stockholm Business Region och stadens tech-bolag, som kommer turas om att berätta mer om deras respektive rekryteringsbehov. Inledningsvis kommer även ambassadörer från tio företag, som redan gjort valet att flytta till Stockholm, att berätta mer om hur det är att arbeta och bo här. De tio företagen är Spotify, iZettle, Tictail, Klarna, Truecaller, Instabridge, King, Lifesum, Fishbrain och Dice.

- Stockholm har en sällsynt stark tech-scen med företag som ligger i framkant, både vad gäller produktutveckling och arbetsvillkor. Dessutom är livskvalitén i Stockholm bland den högst rankade i världen. Vi har egentligen allt topptalanger efterfrågar. Vi behöver bara bli bättre på att berätta det, säger Katarina Berg, global HR-chef, Spotify.

Initiativet @movetostockholm är en del av Stockholm Business Regions övergripande arbete med att utveckla Stockholms attraktionskraft för internationell talang som har pågått sedan 2012.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler