2010-03-01 09:00Pressmeddelande

Stockholm lockar hälften av alla utländska investeringar till Sverige

Stockholm dominerar när det gäller att locka utländska direktinvesteringar. Regionens investeringsfrämjande bolag Stockholm Business Region Development bidrog till 71 utländska direktinvesteringar under förra året, 46 procent av samtliga i Sverige under året.

Det framkommer när resultatet från 2009 nu är sammanställt. Drygt 450 arbetstillfällen beräknas har skapats eller säkrats i regionen. De flesta investeringar var nyetableringar och samarbeten inom ICT, informations- och kommunikationsteknik.

Trots lågkonjunkturen stärkte också Stockholm sin attraktionskraft. Motsvarande antal utländska investeringar till regionen under 2008 var 46 stycken.

– Det här visar tydligt Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft och vår ställning som ekonomisk motor. Näringslivet har en bredd här, med fokus på kvalificerade tjänster samt forskning och utveckling vilket lockar utländska investerare, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholms stad.
En slutsats av resultatet är också att Asien blir en allt viktigare affärspartner. Av antalet investeringar 2009 var hela 60 procent från Kina, Japan eller Indien.  

Korta fakta

  • 40 var etableringar, 20 samarbeten, 5 återinvesteringar, 3 uppköp, 2 riskkapital och 1 subcontracting
  • Stockholmsregionen svarade för 46 procent av samtliga investeringar i Sverige
  • Flest investeringar kom från Kina (26 procent), följt av Japan (17 procent), Indien (17 procent), Europa (16 procent) och USA (14 procent)
  • De största branscherna var ICT (18), life science (9), cleantech (8), automotive (6) och finansiella tjänster (4)

Stockholm Business Region Development är en del av koncernen Stockholm Business Region, där även Stockholm Visitors Board ingår. Koncernen arbetar med den internationella marknadsföringen av Stockholm och ska främja investeringar i regionen, genom samarbetsavtalet Stockholm Business Alliance där 49 kommuner ingår. Resultatet omfattar inte samtliga investeringar i regionen, då många genomförs utan hjälp från någon investeringsfrämjande organisation. 123 kvalificerade utländska direktinvesteringar har totalt noterats under året.

Presskontakt Sten Nordin:Helena Widegren, pressanvarig finansroteln08-508 29 878, helena.widegren@stockholm.se
För mer information: Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region 070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler