2015-03-11 15:32Pressmeddelande

​Stockholm lockar stor life science-kongress

Den internationella arrangören av life science-konferenser, EBD Group, väljer att arrangera sin stora kongress Bio Europe Spring i Stockholm våren 2016. Det är första gången staden är värd för arrangemanget. EBD Group motiverar valet av stad med Stockholms starka position inom life science och goda renommé i att arrangera internationella kongresser.

- Bio Europe Spring är den ledande europeiska kongressen inom life science. Jag är glad att vårkonferensen kommer förläggas till Stockholm 2016. Detta är något vi arbetat för under lång tid, och stärker Stockholms position som en av Europas ledande regioner inom life science. Det blir även en möjlighet att öka kunskapen om regionen och dess forskning, säger Ylva Hultman, Business Development Manager Life Science på Stockholm Business Region Development.

Stockholm valdes ut som kongressplats i hård konkurrens med flera andra europeiska städer och kongressen förväntas att locka omkring 2300 delegater från hela världen till Kistamässan mellan den 4-6 april 2016. Delegaterna representerar såväl ledande forskare som life science-industrin

- Den här typen av kongresser sätter Stockholm på kartan för forskare, företag och investerare från hela världen. Vi arbetar hårt med att göra staden attraktiv för den här typen av arrangemang, säger Karin Mäntymäki, Chef möten och kongresser på Stockholm Visitors Board.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler