2009-06-10 14:27Pressmeddelande

Stockholm-Mälarregionen för första gången i gemensam satsning under Almedalsveckan

I år ska Stockholm-Mälarregionen märkas extra mycket under Almedalsveckan i Visby. För första gången gör Stockholm Business Region, Stockholm Business Alliance, Mälardalsrådet och Stockholmssoppan en gemensam satsning.

Satsningen består av ett program med mer än 20 aktiviteter, seminarier och nätverksmingel. Syftet är att skapa en dialog kring de behov och utmaningar som Stockholm-Mälarregionen, Sveriges tillväxtmotor, står inför.

Bland seminarierna märks:
- Varför är det så svårt att få igenom stora projekt i Stockholm? Med bland andra historikern Anders Johnsson och Carl Cederschiöld
- Tänk på tvären, om möjligheten att bygga en megaregion runt Östersjön, med bland andra Per Unckel, landshövding i Stockholms län
- Det kommunala varumärket - smart marknadsföring eller betydelselös slogan? Där medverkar bland andra Viggo Cavling från tidningen Resumé och Christina Lugnet, generaldirektör på Tillväxtverket
- Huddinges satsning på ungt företagande, med bland andra Just in Case som är svenska mästare i Ung Företagsamhet
- 10 miljarder i investeringar. Vad gjorde vi för fel? Näringslivet recenserar Nynäshamns kommun
- Kreativa sektorn och hur vi tar tillvara potentialen. Paneldebatt med bland andra Stina Oscarsson från Orionteatern och Cecilia Magnusson från riksdagens kulturutskott

- Det är mycket bra att vi samverkar på denna arena. Almedalsveckan är en viktig mötesplats för dialog och nätverkande och vi vill med vår närvaro belysa och diskutera frågeställningar som är viktiga för regions utveckling och konkurrenskraft, säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

- Vi har varit i Almedalen i flera år och vet att det är en viktig arena för beslutsfattare och opinionsbildare. Extra roligt i år att vi agerar tillsammans med så många aktörer från offentlighet, näringsliv och fack under det gemensamma Stockholm-Mälarregionsparaplyet, säger Anna Lundgren, generalsekreterare på Mälardalsrådet.

- Företagande och samarbete hör ihop. Genom vårt samarbete möjliggör vi för företagare att göra effektivare affärer, säger Per-Erik Eriksson, regionchef Företagarna Stockholm och en av aktörerna i Stockholmssoppan.

Aktiviteterna anordnas på två platser i Visby, på Stockholmsbåten i hamnen och på högskolan.

Program och mer information:
www.stockholmbusinessregion.se/almedalsveckan
www.malardalsradet.se/almedalsveckan

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Ingrid Kyllerstedt, informationsansvarig Företagarna Stockholms Län
070-293 95 34, ingrid.kyllerstedt@foretagarna.se

Per Lagerström, kommunikation och media, Mälardalsrådet
070-956 88 47, per.lagerstrom@malardalsradet.se

Om Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är en ideell intresseorganisation för kommuner och landsting i Stockholms, Uppsala, Örebro, Västmanlands och Södermanlands län. Syftet är att främja utvecklingen av den funktionella Stockholm-Mälarregionen.
www.malardalsradet.se

Om Stockholmssoppan
Stockholmssoppan är en samverkan mellan näringslivsorganisationer och fackförbund för Stockholmsregionens utveckling. Deltagande organisationer är Företagarna, LO-distrikten i Stockholms län, Stockholms Handelskammare, Stockholms Hantverksförening, Svenskt Näringsliv och Unionen.

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se

Om Stockholm Business Alliance
Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 47 kommuner i Stockholmsregionen som syftar till att utveckla det näringspolitiska arbetet och främja utländska investeringar. Stockholm Business Alliance arbetar tillsammans under varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler