2018-11-14 11:24Pressmeddelande

​Stockholm: Mest populära destinationen för internationella återförsäljare

null

Idag lanseras Retail Guide Sweden som tar temperaturen på detaljhandeln i Stockholm. En analys av internationella varumärkesetableringar visar att Stockholm har den högsta närvaron av internationella återförsäljare bland de Nordiska storstäderna. Stark detaljhandel, hög befolkningstillväxt och en stor ökning av shoppingturismen är några av de faktorer som förklarar Stockholms popularitet.

Retail Guide Sweden är fylld med statistik, fakta, trender och detaljerade beskrivningar av shoppingområden i Stockholm, vilket gör det lättare för den internationella återförsäljaren att utvärdera Stockholms detaljhandelsmarknad och konsument.

”Många varumärken ser Stockholm som en bra testmarknad, eftersom vi är kända för att vara early adopters och öppna för nya koncept. Konsumenterna letar i allt högre grad efter varumärken med tydliga värderingar. Vi kan till exempel se ett växande intresse för varumärken som erbjuder återvinning, reparationer och second hand produkter”, säger Karin Strassburg, affärsutvecklare på Invest Stockholm.

Hög befolkningstillväxt och stark detaljhandel i Stockholm har drivit på en utveckling av nya shoppingdistrikt och utbyggnader av köpcentrum. Med konsumenter som i allt högre grad letar efter upplevelser, pågår många spännande utvecklingsprojekt som skapar nya sociala utrymmen som förbinder hotell, butiker, kontor och restauranger. Restaurangindustrins omsättning växer snabbt och nådde en nationell rekordnivå på 132 miljarder kronor år 2017.

”Stockholmare äter alltmer ute. Vi spenderar ungefär lika mycket på caféer och restauranger som vi gör på matvaror, och vi har en lunchkultur där många äter på restaurang fem dagar i veckan. Så för internationella aktörer är Stockholm inte bara en bra retail-marknad, utan även en fördelaktig plats för den som vill introducera nya F&B-koncept, avslutar Karin Strassburg på Invest Stockholm.

Ladda ner Retail Guide Sweden här.

För mer information, kontakta Karin Strassburg, affärsutvecklare, Invest Stockholm karin.strassburg@stockholm.se, +46(0)70-47 28 083

Om Retail Guide Sweden:
Retail Guide Sweden är en publikation som beskriver retailmöjligheter i Sverige. Syftet med guiden är att ge en överblick och hjälpa internationella retailaktörer att utvärdera en etablering på vår dynamiska marknad. Guiden innehåller statistik, nyckelfakta, beskrivningar av shoppingområden och många andra uppgifter som är skräddarsydda för internationella retailinvesterare.

Retail Guide Sweden har tagits fram av Invest Stockholm tillsammans med Invest in Skåne, Business Region Göteborg, Business Sweden och City i Samverkan.

Om Invest Stockholm
Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler