2016-02-12 04:00Pressmeddelande

Stockholm och Köpenhamn dominerar internationella börsföretags etablering av regionala huvudkontor i Norden

Idag presenteras rapporten "Global companies with offices in the Nordic region". Den redovisar etablering av stora internationella företags globala och regionala huvudkontor i Norden.

Två tredjedelar av de bolag på Forbes lista över världens 2 000 största börsnoterade företag som etablerar ett regionalt nordiskt huvudkontor väljer antingen Stockholm eller Köpenhamn.

Stockholmsregionen (Stockholm-Mälarregionen) dominerar med 51 procent av dessa kontor följt av den dansk-svenska regionen Greater Copenhagen (Öresundsregionen) med en andel på 24 procent, varav Köpenhamn svarar för 16 procent, Stor-Malmö för 4 procent och Helsingborg 2 procent.

Rapporten, som är framtagen av Stockholm Business Region i samarbete med Øresundsinstituttet, baseras på en analys av Forbes Global 2000-lista över världens 2 000 största börsnoterade globala företag.

-Det är glädjande att så många globala företag väljer att etablera sina regionala huvudkontor i Stockholm. Men även om Stockholm är attraktivt ur både ett nordiskt och ett globalt perspektiv så får vi inte slå oss till ro eftersom konkurrensen är hård säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

-Trenden mot att de globala företagen ser hela Nordeuropa som en region gör det geografiska läget för Greater Copenhagen (Öresundsregionen) allt mer strategiskt, inte minst med tanke på att den kommande tunneln under Fehmarn Bält kommer att ge ungefär samma restid till Hamburg som till Göteborg, säger Johan Wessman, vd på Øresundsinstituttet.

Av de globala bolagen som etablerat sig i Norden visar rapporten att:

  • Stockholm Region dominerar med 51 procent av de regionala huvudkontoren i Norden, varav 50 procent i Stockholm. Dansk-svenska Greater Copenhagen regionens andel är 24 procent, varav Köpenhamns svarar för 16 procent, Stor-Malmö för 4 procent och Helsingborg för 2 procent.
  • När det gäller regionala huvudkontor dominerar Stockholm i samtliga branscher men i olika grad. Köpenhamn har en stark position när det gäller företag med inriktning mot konsumentvaror samt hälso- och sjukvård.
  • En ny tendens blir synlig genom att de nordiska huvudstäderna allt oftare konkurrerar med städer som Hamburg, Berlin och Amsterdam eftersom fler företag etablerar nordeuropeiska huvudkontor och inte nordiska.
  • De nordiska länderna har en utmaning i att locka fler kinesiska företag att etablera regionala huvudkontor. Endast 2 procent av den växande skaran kinesiska företag på Forbes 2000-listan har etablerat ett regionalt nordiskt huvudkontor vilket kan jämföras med att 24 procent av företagen har etablerat sig i Europa som helhet.
  • Stockholm, som enda nordiskt storstad, hamnar på plats 10 på listan över städer med flest globala huvudkontor (koncernkontor). Listan toppas av Tokyo, London och Hong Kong. Helsingfors hamnar på plats 29, Köpenhamn på plats 59 och Oslo på plats 60. 

Ladda ner rapporten i sin helhet här: 

För mer information:

Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region, +46 70 472 80 10
Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet, +46 702 52 32 41

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler