2015-06-23 08:00Pressmeddelande

​Stockholm på andra plats i Europa inom FinTech

Stockholm är en av Europas största hubbar för finansteknologi, så kallad FinTech. De senaste fem åren har Stockholmsbaserade företag attraherat 18 procent av de totala investeringarna i Europa som gjorts inom FinTech. År efter år, har Stockholm kontinuerligt mottagit nästan en femtedel av investeringarna som gjorts i FinTech inom Europa.

Stockholm placerar sig därmed på andra plats bland de städer i Europa som har attraherat mest investeringar i finansteknologi under de senaste fem åren. Det kan man läsa i forskningsrapporten ”Stockholm FinTech – An overview of the FinTech sector in the greater Stockholm Region” som släpps idag och som är framtagen av Stockholms handelshögskola i samarbete med Stockholm Business Region Development.

 - Finansteknologi är en växande sektor, inte bara i Stockholm utan globalt sett. Det vi ser just nu är att Stockholm har blivit en hubb för innovation och exekutiv kompetens, vilket i sin tur resulterar i att vi lockar investeringar, säger Torbjörn Bengtsson, Business Development Manager, Stockholm Business Region Development.

2014 var en milstolpe för investeringar i Stockholmsbaserade finansteknologiföretag. Under året gjordes 15 investeringar i Stockholmsbaserade finansteknologiföretag på sammanlagt USD 266 miljoner, varav Klarna stod för USD 125 miljoner. Dessa investeringar utgjorde 32 procent av de totala investeringar som gjordes i svenskt privatägda företag under 2014.

- Stockholm har år in och år ut attraherat en stor andel av Europas investeringar, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på att Stockholm inte har ett omfattande ekosystem av acceleratorer, inkubatorer och nischade investerare, som förekommer i andra Europeiska finansiella centra, säger Robin Teigland, huvudman bakom rapporten tillika forskare vid Stockholms Handelshögskola.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler