2009-10-15 09:30Pressmeddelande

Stockholm riskerar hotellbrist om fem år

tockholm riskerar hotellbrist om fem år, trots flera stora pågående hotellprojekt och lågkonjunktur. För att möta efterfrågan bör man börja planera för ytterligare hotell under 2010. Redan idag finns en efterfrågan på lågprisboende som inte tillgodoses av det utbud som finns i Stockholm. Det visar en ny rapport av Turismens Utredningsinstitut.


I rapporten som tagits fram på uppdrag av Stockholm Business Region och Stockholms stads hotellgrupp, framkommer det att antalet gästnätter i Stockholm, trots lågkonjunkturen, har ökat med 3,2 procent under perioden januari-juli 2009. Orsaken är det växande fritidsresandet samt en stark mötesmarknad. Under andra halvan av 2010 förväntas affärsresandet återhämta sig.

Stockholm har sedan länge varit en tillväxtregion inom besöksnäringen. För att inte tillväxten ska dämpas behöver man planera för ny hotellkapacitet redan under 2010, inte minst inom det för fritidsresandet viktiga lågprissegmentet.

- För en internationell och växande stad som Stockholm är tillgången på hotell i olika prisklasser mycket viktig. Nästa år ökar sannolikt efterfrågan och Stockholm behöver fler hotell för att inte riskera att dämpa tillväxten, säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

Rapporten omfattar en kartläggning av befintliga och planerade hotell, en prognos av efterfrågan på kommersiellt boende 2010-2015, en jämförande studie av effekter av lågprishotelletableringar i tre europeiska städer samt intervjuer med branschexperter om Stockholms nuvarande och framtida hotellbehov.

Korta fakta Stockholms hotellmarknad (2009 jmf 2008)
Antal hotell: 133 +5 st
Antal hotellrum: 15700 +800 st
Antal hotellbäddar: 30000 +1500 st
Antal gästnätter t.o.m. juli 2009 3208917: +3,2 procent
Antal sålda hotellrum t.o.m. juli 2090154: -2,1 procent
Genomsnittlig rumsbeläggning t.o.m. jul: 64 procent -3 %-enheter
RevPAR: 698 kr -8 procent
Antal vandrarhem: 24 +2 st
Gästnätter vandrarhem t.o.m. juli 319169: 9,1 procent

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler