2011-01-26 11:52Pressmeddelande

Stockholm satsar för att en nationell mode- och designinkubator ska etableras vid snabbväxande Telefonplan

Under 2010 växte Stockholms nya företagskluster för kreativa näringar vid Telefonplan med 77 procent. Nu satsar Stockholms stad för att regeringen ska placera en nationell företagsinkubator i området.

I snabb takt utvecklas Telefonplan till att bli Sveriges största kluster för kreativa näringar. I området med bland annat Ericssons klassiska lokaler och Konstfack som nav är nu 115 företag verksamma, varav 85 inom kreativa näringar. Det innebär en tillväxt på 77 procent under 2010. För ett år sedan var 65 aktörer verksamma i området, vara 50 inom kreativa näringar.

- Stockholm är en av norra Europas mest innovativa miljöer med många kreativa tjänsteföretag. När aktörer inom samma branscher väljer att samlas på en plats uppstår positiva effekter och därför genomför vi en långsiktig satsning på att utveckla Telefonplan för att stödja innovationskraften ytterligare, i samma anda som exempelvis det framgångsrika arbetet med Kista Science City, säger Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholm.

På regeringens initiativ pågår nu en utredning för att utse en lokaliseringsort för en nationell inkubator, med uppdrag att stödja entreprenörer inom till exempel mode och design. Stockholms stad ser Telefonplan som en självklar toppkandidat och arbetar nu med att ta fram underlag till utredningen. Arbetet sker i nära samarbete med områdets olika aktörer, såsom verksamma företagare, Konstfack och områdets fastighetsägare Vasakronan.

Bland kreativa näringar räknas bland annat mode, design, film, foto, arkitektur och digital underhållning. I samband med Stockholm Design Week arrangeras Designboost Telefonplan den 9-11 februari med seminarier och utställning om områdets framtid.

För mer information:
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler