2020-03-05 10:02Pressmeddelande

Stockholm satsar på utrikesfödda kvinnliga entreprenörer

Foto: Helén Pe, mediabank.visitstockholm.comFoto: Helén Pe, mediabank.visitstockholm.com

Stockholm ska bli Sveriges mest företagsvänliga stad 2025. Som en del i detta arbete introducerar Invest Stockholm, stadens näringslivsorganisation, en satsning där kvinnliga utrikesfödda entreprenörer får möjlighet att utveckla sitt företag genom ett nytt tillväxtprogram, Stockholm Scaleup Program.

 

– Stockholm ligger i framkant när det gäller att skapa ett mer jämställt samhälle. Tillsammans med över 100 företag lanserades t ex initiativet ’A Woman’s Place’ för att främja lika möjligheter för kvinnor och män i arbetslivet. Nu med Stockholm Scaleup Program tar vi nästa konkreta steg mot en mer inkluderande och jämställd startup-scen, säger Anna König Jerlmyr, Finansborgarråd, Stockholms stad.

 

Programmet ger de deltagande företagen, som drivs av kvinnliga utrikesfödda entreprenörer, stöd och rådgivning i sin tillväxtresa, med syftet att få fler livskraftiga bolag i Stockholm. Företagarna kommer få skräddarsydd individuell rådgivning, erbjudas kunskapshöjande workshops, träffa finansiärer och mentorer samt få möjlighet att delta i nätverksskapande insatser.

 

­– Undersökningar har visat att utrikesfödda kvinnliga entreprenörer anställer i högre grad och skapar livskraftiga bolag. De är dock underrepresenterade bland de företag som får finansiering, vilket minskar deras möjligheter att skala upp sina verksamheter. Med Stockholm Scaleup Program vill vi öka förutsättningarna för att dessa entreprenörer ska kunna utveckla sina bolag och bidra till tillväxten i Stockholm, säger Ariane Pousette, Projektledare för startups på Invest Stockholm.

 

Projektet drivs av Invest Stockholm tillsammans med Botkyrka kommun, Nacka kommun och Sundbybergs stad som samarbetspartners och med finansiering från Tillväxtverket. Stockholm Scaleup Program inleds med att identifiera individuella tillväxtstrategier för de medverkande företagen.

 

Totalt kommer 100 företag genomgå programmet under tiden det finansieras från Tillväxtverket mellan 2020-2021. Rekrytering av företag till programmet kommer ske löpande.

 

För mer information och ansökan till programmet, kontakta:

Veronica Eriksson, projektledare Stockholm Scaleup Program, Invest Stockholm

+46(0)76-122 80 62, veronica.eriksson@stockholm.se

 

Läs mer här: Stockholm Scaleup ProgramOm Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.