2010-03-16 09:15Pressmeddelande

Stockholm satsar på världsutställningen

Nu är det klart att Stockholmsregionen kommer att satsa på världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai. En rad aktörer samverkar för att marknadsföra regionen, framförallt mot den kinesiska marknaden.

Satsningen kommer att ske under särskilda Stockholmsdagar i den svenska paviljongen i juni och oktober. Tema för dagarna i juni är miljö, innovation samt utbildning. Aktiviteterna som ska genomföras är framförallt seminarier och nätverksträffar för specialinbjudna samt pressaktiviteter. Syftet är att etablera relationer med kinesiska beslutsfattare.

 – Världsutställningar är enorma arrangemang där man konkurrerar med hela världen om uppmärksamheten, så man måste vara smart för att nå ut. Tema för hela världsutställningen är Better city, better life och det passar oss utmärkt, inte minst eftersom Stockholm är Europas miljöhuvudstad 2010, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholm.

Medverkande är DSV/Stockholms universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Kista Science City, KTH, Stockholms stad, Uppsala kommun och utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Stockholm Business Region är projektledare och ett komplett program för aktiviteterna finns på www.stockholmexpo2010.com.

Presskontakt Sten Nordin:
Helena Widegren, pressansvarig Finansroteln
076-12 29 878, helena.widegren@stockholm.se

Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia. www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler