2018-11-20 13:09Pressmeddelande

Stockholm ska bli en ledande hub för foodtech

null

Stockholms entreprenörer, som är kända för att ha gett världen företag i miljarddollarklassen inom musikteknik, finansteknik och dataspel, har tagit sig an en ny utmaning: att revolutionera världens största ekonomiska system – livsmedelsbranschen. Enbart matsvinnet svarar för 8 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Nu tas framtidens livsmedelssystem, som är uppbyggt på teknik och data, och inriktat på hållbara lösningar, fram i Stockholm.

Livsmedelsbranschen genomgår en snabb och storskalig omvandling som i hög grad präglas av teknologi och innovation. Eftersom det i Stockholm finns en hög medvetenhet om hälsa och hållbarhet samt en stor förändringsvilja och teknologisk mognad är det en perfekt grogrund för den växande foodtech-branschen.

– När man har en miljö med innovatörer och entreprenörer i världsklass som driver på framåt för att lösa problem inom en av de största och viktigaste marknaderna i världen så börjar det hända spännande saker. Det är oerhört spännande att se hur Stockholm kommer att påverka världen genom foodtech, säger Carl Fritjofsson, delägare i riskkapitalbolaget Creandum.

I Sverige var livsmedelshandeln värd 261 miljarder kronor år 2016 och 272 miljarder kronor 2017, varav restauranger stod för 99 miljarder kronor 2016 och 132,9 miljarder kronor 2017. Boston Consulting Group bedömer att den svenska foodtech-branschen med spridningseffekter år 2025 kommer att ha en omsättning på 45 miljarder kronor.

I likhet med samhällsförändrare som Karma och Matsmart, som använder data och teknologi för att minska matsvinnet, letar Stockholms entreprenörer efter nya sätt att odla och distribuera mat.

– Stockholm är den snabbast växande staden i Europa, med en befolkning som väntas växa med 60 procent mellan 2015 och 2050. Staden är därför en unik testbädd för nya sätt att odla mat i städer och införa nya system för matdistribution i stadsutvecklingen, säger Irena Lundberg, Business Development Manager på Invest Stockholm.

HögdalenLiljeholmen och Larsboda är några av de platser där Stockholms stad arbetar med stadsodling och matproduktion på ett hållbart sätt.

Rapporten Stockholm A Leading Foodtech Hub studerar varför och hur Stockholm kan komma att revolutionera livsmedelslandskapet genom teknologi, och presenterar några av samhällsförändrarna inom foodtech-branschen. Rapporten är framtagen av Johan Jörgensen, partner på Sweden Foodtech, på uppdrag av Invest Stockholm.

Ladda ner rapporten här.

För mer information, kontakta:
Irena Lundberg, Business Development Manager, Invest Stockholm
irena.lundberg@stockholm.se, +46 (0) 70 472 80 11

Om Invest Stockholm
Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler