2021-11-30 10:44Pressmeddelande

Stockholm står redo att skapa nästa generations livsmedelssystem

Foto: Petter Bäcklund, mediabank.visitstockholm.comFoto: Petter Bäcklund, mediabank.visitstockholm.com

Idag lanseras Stockholm FoodTech Guide – en fullspäckad rapport för alla som vill vara med och bygga nästa generations livsmedelssystem. I Stockholm finns en välutvecklad plattform för investerare, entreprenörer, stora företag och individer som tillsammans vill skapa de lösningar som krävs för att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Tillsammans med Sweden FoodTech har Invest Stockholm kartlagt över 130 foodtech-startups, analyserat de senaste investeringstrenderna och pratat med de olika aktörerna på Stockholms foodtech-scen. Resultaten pekar på en snabbt växande insikt om matens påverkan och en stark drivkraft för att förbättra hälsan för såväl vår planet som de människor som bebor den.

”Som finansborgarråd i Stockholm sätter jag klimat, livskvalitet och hållbar matkonsumtion i centrum på den politiska agendan. Runt om i Stockholms skolor, äldreboenden och förskolor serveras hundratusentals offentliga måltider varje dag. Det ger vår stad möjlighet att påverka och utveckla värdekedjan för livsmedel i staden. Stockholm tar nu krafttag för att förverkliga visionen om att bli en stad för hållbar matproduktion, en Future Good Food City. Vårt mål är att Stockholm ska vara en av de mest hållbara, kreativa och innovationsdrivna gastronomiska huvudstäderna i världen och den bästa platsen för näringsliv och vetenskap att tillsammans utforska och skapa nästa generations livsmedelssystem”, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholm.

"Framtidens matsystem skapas på platser där hälsa och hållbarhet värderas högt, där teknik och data är mogna industrier och där medvetna konsumenter och beslutsfattare aktivt söker nya lösningar. Vi välkomnar investerare, företag och individer med särskilt intresse för foodtech-sektorn att utforska möjligheterna i Stockholm, säger Anna Gissler, VD för Invest Stockholm.

Att skapa nästa generations livsmedelssystem är en global angelägenhet som kräver ett enat gemensamt intresse. Sweden FoodTech, en av medgrundarna till Stockholm FoodTech Guide, vill öka den medvetenheten.

”Fokus i den här guiden ligger inte bara på investerare och entreprenörer. Vi vill samla alla aktörer i ekosystemet så att vi tillsammans kan ta fram allt bättre matlösningar, oavsett om det innebär forskning eller faktiska tjänster. Alla behövs för att uppfylla FN:s globala mål, säger Johan Jörgensen, partner på Sweden FoodTech.

Om Stockholm FoodTech Guide
Genom samarbete, öppenhet och innovation har Stockholm som mål att bli en internationell spelplan för nästa generations livsmedelssystem. Stockholm FoodTech Guide inleds med en presentation av Stockholms matscen: från att vara Nordens gastronomiska epicentrum till en region känd för sina tekniska innovationer och progressiva hållbara värderingar. Vidare ger guiden en analys av den senaste investeringsstatistiken och trenderna, inklusive en kartläggning av över 130 startups inom Stockholms foodtech-sektor. Dessutom presenteras några representanter för den stora mängd viktiga aktörer inom stadens blomstrande foodtech-scen. Guiden är framtagen av Invest Stockholm i samarbete med Sweden FoodTech.

Läs hela guiden här: 
https://www.investstockholm.com/documents/100/stockholm-foodtech.pdf

För mer information, kontakta:
Jenny Berthling, Business Development Manager Tech/ICT, Invest Stockholm,
+46 (0)7047 28 008, jenny.berthling@stockholm.seOm Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.


KONTAKTPERSONER

Maya Estelle
Digital Commuications/Digital kommunikatör, Invest Stockholm
Maya Estelle