2019-05-09 12:30Pressmeddelande

Stockholm tar steg mot en större och mer diversifierad startup scen

null

Invest Stockholm ingår partnerskap med Impact Hub – världens största nätverk för sociala entreprenörer, för att skapa en större och mer diversifierad startup-scen. Inom partnerskapet ska man arbeta för att öka entreprenörskapet i ytterstaden och förbättra förutsättningarna för att fler kvinnor ska starta företag.

Stockholm har ett av världens bästa startup-ekosystem med stöd till entreprenörer i form av god tillgång till startup-hubbar, finansieringsalternativ, mötesplatser och events. Dessutom finns det gott om första generationens framgångsrika entreprenörer som återinvesterar i och delar med sig av erfarenheter och kontakter till nästa generations startup-grundare.

Nu tar Invest Stockholm nästa steg i sitt arbete med att stötta startup-scenen tillsammans med Impact Hub, genom att se till att förutsättningarna för att driva framgångsrika företag blir lika bra för sociala entreprenörer och startups i ytterstaden.

– Vi kommer de närmaste åren att fokusera på att stötta ytterstaden och kvinnliga entreprenörer som varit en underrepresenterad grupp på Stockholms startup-scen. Vårt mål att vara en av Europas mest öppna och kreativa städer nås delvis genom att startup-scenen blir mer diversifierad, att vi har fler kvinnor som vågar ta steget mot eget företagande. Vi behöver också fler innovativa företag som fokuserar på de utmaningar som världen står inför, såväl miljömässiga som sociala, säger Ariane Pousette, startup-ansvarig på Invest Stockholm.

Impact Hub fokuserar på företag som just vill bidra till social utveckling och integration genom innovativa och disruptiva lösningar. Organisationen finns globalt över alla kontinenter med mer än 100 hubbar världen över. Varje ”Impact Hub” i världen är grundad av lokala innovatörer som vill göra skillnad i samhället och alla gör det på sitt sätt och utifrån de utmaningar som just deras samhälle står inför.

– Impact Hubs nätverk sträcker sig över fem kontinenter i mer än 50 länder. Deras erfarenhet om hur socialt företagande ser ut, vilka svårigheter bolagen möter samt att det är svårare att få investeringar för den typen av företag gör dem till en värdefull samarbetspartner för Stockholms stad. Vi måste bli bättre på att lyfta bolag som har innovationer som möter sociala behov i samhället, säger Ariane Pousette.

– Det är dags att ta nästa steg i hur vi jobbar och stödjer socialt företagande! I och med partnerskapet med Invest Stockholm kommer Impact Hub få den möjligheten som kommer göra att vi äntligen kan lyfta de som verkligen har behov för det. Kvinnor, och specifikt kvinnor med barn, sitter på nyckeln till den omställning vi behöver i hela samhället. Därför kommer vårt fokus tillsammans med Invest Stockholm vara att lyfta och synliggöra dessa. Vårt mål har alltid varit och kommer alltid att vara att alla ska få möjlighet att bidra till den omställning vi behöver, säger Jesper Kjellerås, grundare och VD för Impact Hub Stockholm.

För mer information om partnerskapet, kontakta:
Ariane Pousette, startup-ansvarig, Invest Stockholm, ariane.pousette@stockholm.se 
Jesper Kjellerås, grundare och VD, Impact Hub, jesper@impacthub.se

Om Invest Stockholm
Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.
www.investstockholm.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler