2008-09-12 11:37Pressmeddelande

Stockholm – The Capital of Scandinavia har det sjunde starkaste varumärket bland Europas städer

Stockholm har som stad det sjunde starkaste varumärket i Europa och det näst starkaste när det gäller varumärkesnytta. Det framkommer i studien The City Brand Barometer som utförts av Londonbaserade Saffron Consultants.

Totalt undersöktes 72 europeiska städer där deras tillgångar i form av upplevelser och attraktioner jämfördes med styrkan i dess varumärke. I topp placeras London och Paris som har de starkaste varumärkena samt tillgångar och attraktioner i samma nivå. Stockholm har det sjunde starkaste varumärket i Europa, före de övriga nordiska länderna och städer som Athen, Rom och Prag. När det gäller varumärkesnytta, det vill säga vilken nytta som varumärket gör för stadens attraktionskraft, hamnar Stockholm på andra plats.

- Det är ett mycket glädjande resultat. Vi har konsekvent marknadsfört Stockholm - The Capital of Scandinavia utomlands och i Sverige gentemot företag och turister under ett antal år nu. Konceptet är unikt och bidrar till stadens attraktion och även resultat i undersökningar som denna, säger Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region.

Undersökningen baseras på intervjuer med 2000 respondenter och består av tre delar: stadens varumärke, vilka tillgångar staden har och vilken nytta varumärket gör för stadens attraktionskraft.

Läs hela undersökningen här:

http://www.citymayors.com/marketing/city-brands.html

För mer information

Per Holmlund, pressansvarig Stockholm Business Region 070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler