2016-10-04 13:19Pressmeddelande

Stockholms Accelerationsstipendium 2016 tilldelas Buildsafe

null

Vinnaren av Stockholms Accelerationsstipendium 2016 är Leo Sydow för innovationen Buildsafe. Stipendiet på 225 000 kronor tilldelas en av de senaste tre årens vinnare av Stockholms Innovationsstipendium som lyckats vidareutveckla och skala upp sin innovation.

Buildsafe, som vann Innovationsstipendiet 2015, är en molntjänst för arbetsmiljöarbete i byggbranschen. Mobilapplikationen och webbplattformen hjälper både byggbolag och byggherrar att öka säkerheten och minska olyckorna i sina projekt. Juryns motivering löd:

”Mottagaren av Accelerationsstipendiet 2016 har på mycket kort tid nått kommersiell framgång, både i Sverige och i Storbritannien. Företaget har genom ett starkt team med relevant förankring i branschen, lyckats kontraktera tongivande stora bolag. Med sin innovation som ökar säkerheten och minskar olyckor inom byggbranschen och en vision om att skapa en global branschstandard för säkerhetsarbete, står företaget för ett stort och viktigt arbete.”

- Det här är ett bra sätt för Stockholms stad att uppmärksamma och premiera nya innovationer. Årets pristagare har visat att det kan gå snabbt att nå kommersiell framgång med en bra idé. Stockholm behöver fler framgångsrika företag som skapar jobb och tillväxt, säger Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Ansökningstiden för Stockholms Innovationsstipendium är fortfarande öppen fram till och med den 10 oktober 2016. Stipendiet delas ut årligen till sex innovationer inom Stockholms profilområden: tech, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, vardagsprodukter, besöksnäring och life science. Syftet är i första hand att stimulera och uppmuntra personer att utveckla sina innovationer. Stipendierna delas ut av finansborgarrådet Karin Wanngård under en ceremoni i Stockholms stadshus 6 december.

Läs mer på:
www.innovationsstipendiet.se

För att nå finansborgarråd Karin Wanngård (S), vänligen kontakta pressekreteraren för Socialdemokraternas kansli Ömer Oguz, mail: omer.oguz@stockholm.se tel: 076-122 92 34.

Om Stockholms Accelerationsstipendium

Accelerationsstipendiet möjliggörs genom en donation från Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och delas ut med syfte att uppmuntra personer att vidareutveckla sina innovationer. Stipendiet på 225 000 kronor tilldelas en av de senaste tre årens vinnare av Stockholms Innovationsstipendium och väljs efter en ansökningsprocess och jurybedömning. Juryn består av Jessica Nilsson, Northzone, Jan Lundqvist, Start-Up Stockholm och Innovation Nation och av Ylva Ryngebo, Agne Johanssons Minnesfond och Medical Innovation Design MID AB.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com  
www.movetostockholm.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler