2016-07-11 08:00Pressmeddelande

Stockholms hotellrapport 2016

Enligt den återkommande hotellrapporten, genomförd av Annordia på uppdrag av Invest Stockholm, förväntas en nettoökning av hotellkapaciteten i Stockholms stad med sammanlagt 3 700 nya hotellrum under perioden 2016 till 2020. För att möta det framtida behovet behövs ytterligare minst 1 500 rum i staden till år 2020.

- Sedan den förra hotellrapporten, som släpptes 2014, har antalet gästnätter och uthyrda rum haft en otroligt stark utveckling. Vi har inte sett högre tillväxttakt av utomeuropeiska gästnätter på 20 års tid. Det är ett kvitto på Stockholms attraktivitet som besöksdestination, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.  

Enligt prognosen i rapporten finns det behov av fler hotellrum i Stockholm för att möta framtida tillväxt av efterfrågan. För att motverka perioder av kapacitetsbrist finns det därför behov av ytterligare hotellprojekt i Stockholm.

För ytterligare information:

Hans Åke Petersson

+46 300 541 735

hansake.petersson@annordia.com

Presskontakt Karin Wanngård:

Ömer Oguz, +4676-122 92 34


Kortfakta 2015

  • 309 hotell i Stockholms län, varav 154 i Stockholms stad
  • Närmare 13 miljoner kommersiella gästnätter i hela länet.
  • Beläggning hotellrum: 72% i staden och 54 % i länet.
  • RevPAR: 831 kronor i staden och 522 kronor i länet.
  • Antal vandrarhem: 71, varav 31 i staden
  • Antal stugbyar: 8 i länet
  • Antal campingplatser: 34, varav 5 i staden.


Rapporten, som är gjord av Annordia på uppdrag av Invest Stockholm omfattar en kartläggning av befintliga och planerade hotell samt en prognos av efterfrågan på kommersiellt boende 2016-2020. Prognosen av efterfrågan på kommersiella bäddar och rum baseras bland annat på den historiska tillväxttakten samt förväntad BNP-utveckling.


Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm  utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler