2016-08-17 06:00Pressmeddelande

Stockholms Innovationsstipendium öppnar för ansökningar den 17 augusti

null

Från vänster: Teo Härén, Amanda Hasselström, Mats Lake, Stina Algotsson, Johan Strandberg, Magnus Rehn, Svetlana Gross, Thomas Johansson, Lotta Ahlvar, Caroline Strand, Janne ”Lunkan” Lundqvist, Beata Mannheimer, Niklas Rudemo, Elin Hedbrandh, Kerstin Cooley, Jessica Nilsson. Övriga jurymedlemmar (ej på bild): Amir Sajadi, Anders Johansson, Christina Bendz, Daniel Katzenellenbogen, Donnie Lygonis, Gisela Sitbon, John Elvesjö, Ninna Engberg, Per Frankelius, Ylva Ryngebo och Per Strömbäck.


Stockholm är en av världens mest innovativa städer. Med Stockholms Innovationsstipendium vill Stockholms stad stimulera och premiera entreprenörer att fortsätta satsa på och utveckla nya idéer och innovationer. I år höjs stipendiesumman för varje kategori med cirka 20 000 kr, från 85 700 kr till 105 000 kr.

Onsdagen den 17 augusti går startskottet för att söka Stockholms Innovationsstipendium. Sex stycken innovationer kommer att få dela på sammanlagt 630 000 kronor.

- Det här är ett sätt för staden att uppmuntra nya idéer och innovation, det är också det största stipendiet i sitt slag i Sverige. Bra idéer lägger grunden till nya företag och skapar jobb i Stockholm, och vårt mål med innovationstipendiet är att premiera framväxten av nya produkter och tjänster, säger Karin Wanngård (S), Finansborgarråd Stockholms stad och ordförande i Stockholm Business Region.

Stipendiet delas ut i sex kategorier som representerar Stockholms styrkor; Tech, Miljöteknik, Kulturella och kreativa näringar, Vardagsprodukter, Besöksnäring och Life Science. Varje kategori bedöms av en expertjury bestående av några av Sveriges främsta entreprenörer, investerare, innovationsforskare och branschexperter.

- Vi har en stark och kunnig jury, det är roligt att så många framgångsrika experter vill vara en del av vårt innovationsarbete, säger Karin Wanngård (S).

Stipendierna kan sökas av personer som bor, arbetar eller studerar inom hela Stockholms län. Stipendiet delas ut av finansborgarrådet Karin Wanngård (S) under en ceremoni i Stockholms stadshus i anslutning till Nobelveckan i december.

Även i år delas Stockholms Accelerationsstipendium, som instiftades 2015, ut och kan sökas av de tre senaste årens vinnare av Stockholms Innovationsstipendium.

- Vi vill gärna se fler innovativa och bärande innovationer förverkligade i framgångsrika företag, säger Agne Johansson vars stiftelse möjliggör både innovationsstipendiet och accelerationsstipendiet.

Läs mer på: www.innovationsstipendiet.se Twitter: @SthlmInno

För ytterligare information om Stockholms Innovationsstipendium kontakta innovationsstipendium@stockholm.se

För att nå finansborgarråd Karin Wanngård (S), vänligen kontakta pressekreteraren för Socialdemokraternas kansli Ömer Oguz, mail: omer.oguz@stockholm.se tel: 076-122 92 34

Läs mer om stipendiet samt om årets jurymedlemmar i bifogat dokument.  

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler