2015-05-09 08:02Pressmeddelande

​Stockholms stad drar tillbaka marknadföringsinsats till Stockholm Marathon

Stockholm Marathon är ett av Stockholms nyckelevenemang. Den 3 februari beviljades Stockholm Marathon en marknadsföringsinsats. I ansökan, diskussionerna och beviljandet av insatsen har det inte framgått att löploppet har nordisk inriktning. Sedan nyheten släpptes har staden fört diskussioner med gruppen utan att kunna hitta någon gemensam lösning.

Den 19 maj kommer den politiska styrelsen i Stockholm Business Region, ta ställning till ett återtagande av det tidigare beslutet om marknadsföringsinsatsen. Anledningen är att löparloppet ändrat målsättning från en satsning på fler internationella elitlöpare till inriktning mot ett nordiskt mästerskap.

- Stockholm Marathons beslut att göra loppet till en nordisk tävling ligger inte i linje med Stockholms uppdrag att värva internationella evenemang och är inte heller förenligt med stadens grundläggande värderingar om en välkomnande och öppen stad. Därför ligger ett förslag till styrelsen om att dra tillbaka markandsföringinsatsen, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region

För ytterligare information

Ann-Charlotte Jönsson, PR Chef, Stockholm Business Region, tel: +46 (0)8-508 28 507, ann-charlotte.jonsson@stockholm.se

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler