2021-02-22 14:14Pressmeddelande

Stockholms stad fortsätter dialogen med företagen i stadsdelarna - här är vårens möten! 

Foto: Henrik TryggFoto: Henrik Trygg

Stockholms stad har som mål att ha Sveriges bästa företagsklimat 2025. För att uppfylla det målet har staden initierat en ny form av företagsdialoger med det lokala näringslivet. Under möten som sker för respektive stadsdel får företagare träffa representanter från stadens olika bolag och förvaltningar i syfte att kunna påverka stadens näringslivsarbete och utvecklingen i sin stadsdel.

Efter en serie möten med företagare i Skarpnäck, Skärholmen, Södermalm och Farsta har turen kommit till Kungsholmen, Rinkeby-Kista, Norrmalm, Enskede-Årsta-Vantör och Spånga-Tensta under våren. Staden planerar att genomföra möten i samtliga stadsdelar. 

– Vi hoppas att många företagare ska framföra sina behov och önskemål och se dessa möten som en möjlighet att påverka sin egen situation och utvecklingen i sin stadsdel. Mötena utgör en viktig del i vårt arbete med att se till att vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna för att återstarta Stockholm, säger Julika Lamberth, Avdelningschef näringsliv och utveckling på Invest Stockholm, det officiella näringslivsbolaget i Stockholms stad.

Med tanke på Covid-19 hålls dialogmötena för närvarande digitalt för att så många som möjligt ska kunna delta.  

Utöver företagsdialogerna har Stockholms stad lanserat Starta eget Stockholm, en kostnadsfri rådgivningstjänst där den som funderar på att starta företag har möjlighet att välja en rådgivare som bistår med coachning under företagsstarten.

Andra insatser för näringslivet under rådande pandemi finns att läsa om här:
https://foretagsservice.stockholm/branscher/coronaviruset-insatser-for-naringslivet/ 

Om stadens dialogmöten
För företagen är dessa möten en nätverksmöjlighet med både staden och andra företagare. Samtidigt får företagen information om affärsmöjligheter och stadens planer i närområdet. Framförallt syftar dialogmötena till att ge företagen en möjlighet att påverka utvecklingen i sin stadsdel och stadens näringslivsarbete.

Vårens dialogmöten
Företagsdialog: Kungsholmen 25/2
Företagsdialog: Rinkeby-Kista 19/3
Företagsdialog: Norrmalm 16/4
Företagsdialog: Enskede-Årsta-Vantör 20/5
Företagsdialog: Spånga-Tensta 4/6

Vill du veta mer om stadens arbete med att skapa Sveriges bästa företagsklimat 2025, kontakta:
Julika Lamberth, Avdelningschef näringsliv och utveckling på Invest Stockholm, det officiella näringslivsbolaget i Stockholms stad
julika.lamberth@stockholm.se, +46 (0)76-122 80 86

Kerstin von Bergen, Projektledare Företagsdialog, Invest Stockholm
E-post: kerstin.von.bergen@stockholm.se
Telefon: +46 (0) 8 508 28 054

För mer information om stadens service till företagen, besök foretagsservice.stockholmOm Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.