2007-11-29 14:09Pressmeddelande

Stockholms stad utser årets uppfinnare

Idag delar stadsbyggnads- och trafikborgarrådet Mikael Söderlund ut Stockholms stads uppfinnarstipendier. Det är tjugoandra året i rad som Stockholms stad delar ut stipendi-er för att uppmuntra uppfinnare att utveckla nya varor och tjänster. Stipendierna delas ut vid en ceremoni på Stockholm Business Region.
- Syftet med uppfinnarstipendiet är att uppmärksamma kreativa och innovativa personer som kan vara förebilder för andra och främja tillväxten i Stockholm, säger Mikael Söderlund, borgarråd och ledamot av styrelsen för Stockholm Business Region.

Vinnarna av 2007 års uppfinnarstipendier är:

Hassan Kansoul och Patrik Hentschke får tillsammans ett stipendium på 100 000 kr för att de uppfunnit och patentsökt ett kirurgiskt instrument som bl.a. har stor användbarhet vid ope-rationer i bukhålan. Instrumentet är utformat så att det kan både greppa och sticka hål på väv-nader. Det ger en mindre risk för skador och efterföljande komplikationer än dagens metoder. En ytterligare fördel är kortare operationstider vilket, förutom minskat lidande, också ger kost-nadsbesparingar i vården. Uppfinningen har en världsomspännande marknad inom kirurgin.

Jonas Hafrén får ett stipendium på 50 000 kr för en unik, miljövänlig och patentsökt metod för att förändra egenskaperna hos exempelvis trä, papper och textilier. Metoden kan ge dessa mate-rial nya kommersiellt intressanta egenskaper. Den nya metoden kan exempelvis vara ett miljövänligt alternativ, när andra substanser är förbjudna såsom vid träimpregnering. Använd-ningsområdena för uppfinningen är breda och man undersöker även möjligheten att använda metoden inom medicintillverkningen.

Andreas Jakobsson och Sten Andersson får tillsammans ett stipendium på 100 000 kr för en ny och patentsökt metod för att rena luft från bakterier och virus. Luften fås att passera genom en mikroporös matris av zeolit som belagts med antibakteriella ämnen som tar bort skadliga mikroorganismer. De antibakteriella ämnen som används för reningen kan återvinnas i proces-sen, vilket gör den miljövänlig. Metoden kan bidra till minskad smittspridning på exempelvis sjukhus och andra känsliga ställen. Produkten har en stor exportpotential.

Armando Cordova får ett stipendium på 75 000 kr för en uppfinning som snabbar upp och minskar kostnaden vid läkemedelsframställning. Varje läkemedelsmolekyl består av två ke-miskt identiska spegelbilder. Ofta är det bara den ena delen som är biologiskt aktiv och således intressant för tillverkaren av läkemedel. Att separera molekylerna är idag en tids- och kost-nadskrävande procedur, men med hjälp av organiska katalysatorer gör uppfinningen att man kan göra detta i ett enda steg. Läkemedelsindustrin använder idag många miljoner varianter av molekyler för uppbyggnaden av bibliotek med möjliga läkemedelskandidater. En förenkling av framtagningen av dessa innebär stora besparingar i tid och pengar.

Amir Mokhtari Fard får ett stipendium på 25 000 kr för sin uppfinning av en utrustning som ska underlätta påtagning av skoskydd. Vid regn och slask måste vi allt oftare ta på skoskydd innan vi kan gå in på olika ställen. Det sker ofta i ett litet utrymme, vilket många gånger kan vara besvärligt. Genom uppfinningen blir det lättare att använda skoskydden, vilket kommer att öka användningen och därmed skapas renare lokaler.

Anna Oldenburg har uppfunnit en mobil rutschkana för vilken hon får ett stipendium på 25 000 kr. När man går på utflykt är man hänvisad till vad den närmaste naturen och fantasin kan erbjuda. Uppfinning gör det möjligt att ta med en rutschkana på utflykten. Barnen får själva vara med i utformningen av den temporära lekplatsen vil-ket berikar barnens kreativitet och uppfinningslust.

Totalt skickades cirka 100 bidrag in till 2007 års uppfinnarstipendier. Bredden och kvaliteten framgår av de sex bidragen som valts ut av juryn och idag premieras med stipendier, som totalt uppgår till 375 000 kronor.

Fotografier från ceremonin finns tillgängliga från kl. 13.00 på denna länk:
Bilder från ceremonin 2007


Vid frågor kontakta:

Jeanette von Arnold, projektledare Stockholm Business Region, telefon 08-508 280 39, mobil-telefon 070-472 80 39 eller e-post jeanette.vonarnold@sbr.stockholm.se

Katarina Ginsburg, presschef Stockholm Business Region, telefon 08- 508 280 69, mobiltele-fon 070- 472 80 69 eller e-post katarina.ginsburg@sbr.stockholm.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler