2015-11-23 12:59Pressmeddelande

​Stockholms stads Innovationsstipendium: Här är årets 21 nominerade 2015

Stockholm är en av världens mest innovativa regioner. Idag presenteras de 21 nominerade till årets sju innovationsstipendier. Det är 30:e gången som Stockholms stads Innovationsstipendium delas ut och en nyhet i år är att personer från hela länet har kunnat delta. Syftet att stimulera innovationskraften i staden och skapa förutsättningar för nya företag. 321 personer ansökte om stipendiet i år, vilket är fler än tidigare år.


- Vi vill främja innovationskraften i staden eftersom det skapar fler arbetstillfällen på sikt. Stipendiet ger innovatörerna en kvalitetsstämpel och bidrar till regionens framtida tillväxt, säger Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region.

Enligt jurymedlemmarna är nivån på kandidater mycket hög. Så här säger Niklas Rudemo som är ordförande i juryn för IT och Telekom.

- Vi har just haft den slutliga överläggningen i juryn. Det har varit väldigt svårt att välja, eftersom vi haft så mycket bra kandidater - det bästa urvalet hittills, säger Niklas Rudemo i juryn för IT och Telecom tillika Business Development Manager på Swedish Institute of Computer Science, rådgivare åt startup-bolag.

Årets nominerade utan inbördes rangordning är:

1. Besöksnäring

 • Gearmondo: En modern marknadsplats för uthyrning av sportutrustning, borta såväl som hemma. Nominerad: Gustav Brandt, www.gearmondo.com
 • Singing Tunnels: En interaktiv musikupplevelse för offentliga miljöer. Nominerad: Håkan Lidbo
 • TwinGo Stockholm: En spelapp som får barnen att upptäcka Stockholm på sitt eget sätt. Nominerad: Cecilia Gruvberger, www.gobrilla.com
 • 2. Kulturella & kreativa näringar
 • Funneltunnel: En kompakt musikprodukt för att kunna eliminera ”bleed” och rundgång i både studio- och livemiljö. Nominerad: John-Michael Haugdahl
 • Writelin: En digital plattform som erbjuder skrivhjälp för personer som vill skriva sina memoarer. Nominerad: Josefin Grane. www.writelin.com
 • Tactsense: Skapar en taktil kommunikationsväg mellan dirigent och synskadade musiker. Nominerad: Ellen Sundh, www.achairforwujing.com


  3. Miljöteknik

 • Mycopack: Ett innovativt packmaterial som bygger på spillmaterial och svampmycel. Nominerad: Axel Zedell
 • Nextseal: Innovativ teknologi för att täta kompressorer för att hindra utsläpp av metangas. Nominerad: Andreas Söderberg
 • Nyhem Byggsystem: Innovativ metod för att bygga klimatsmarta och billiga bostäder. Nominerad: Robert Vangstad, nyhembostad.se
 • 4. Life Sciences
 • Aifloo SmartCare: En smart mobilapp för äldre och personer med kroniska sjukdomar. Nominerad: Felix Etzler, www.aifloo.com
 • AsthmaTuner. Ett digitalt egenvårdskoncept för astmatiker. Nominerad: Henrik Ljungberg. www.medituner.se
 • Timesulin: Timesulin hjälper människor med diabetes att undvika farliga dubbla doseringar av insulin. Nominerad: John Sjölund, timesulin.com
 • 5. Vardagsprodukter
 • Light Flex Technology: Aktivt ljus som istället för reflex kan integreras i kläder och produkter. Nominerad: Robert Kull. www.lightflextechnology.com.
 • Pilloxa: En smart läkemedelsdosett kopplad till en app. Nominerade: Per Nilsson. www.pilloxa.com
 • Stormie Poodle: Barnkläder av kasserade hoteltextilier. Nominerad: Caroline von Post
 • www.stormiepoodle.se


  6. IT & Telekom

 • BuildSafe: En digital lösning för att öka säkerheten vid byggprojekt. Nominerade: Leo Sydow. www.buildsafe.se
 • Teller: E-post som funkar bättre när du kollar sällan. Nominerad: Joel Marsh, www.tellerapp.com
 • VirtualGrasp: En artificiell hand för spel, animation och virtual reality. Nominerade: Jakob Johansson. www.gleechi.com.
 • 7. Tjänster
 • Corso: En digital tjänst som gör det billigare och roligare att ta körkort. Nominerad: Meyser Abduljabbar
 • DayCape: En app som hjälper barn med autism att klara dagen med hjälp av föräldrar och lärare. Nominerad: Anton Håkanson www.daycape.com
 • Homii: Tryggare andrahandsuthyrning via dina vänner. Nominerad: Mohamed Hamid www.homii.se
 • Om Stockholms stads Innovationsstipendium. Stockholms stads Innovationsstipendiet delas ut inom sju kategorier: IT & Telekom, Miljöteknik, Kulturella & kreativa näringar, Vardagsprodukter, Tjänster, Besöksnäring och Life Sciences. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms Län. Stipendiaterna får dela på 600 000 kronor. Stipendiaterna offentliggörs under en ceremoni i Stadshuset den 7 december. Stipendierna delas ut av Stockholms stads Finansborgarråd, Karin Wanngård. www.innovationsstipendiet.se

  Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
  www.stockholmbusinessregion.se
  www.visitstockholm.com  
  www.investstockholm.com   


  Om Invest Stockholm

  Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


  KONTAKTPERSONER

  Anna Gissler
  VD, Invest Stockholm
  Anna Gissler