2012-07-03 06:00Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen - Lönesumman växer men takten dämpas

Under första kvartalet 2012 fortsatte lönesumman att öka i Stockholm. Det är utvecklingen i den offentliga sektorn som hållit tillväxten uppe. Det höga företagandet håller i sig och försälj-ningen inom tjänstesektorn utvecklas positivt. Stockholm får fler och fler besökare och invånare. Länet växer med 36 000 invånare per år och har nu nått 2,1 miljoner.

Under första kvartalet 2012 ökade lönesumman med 5,3 procent i Stockholms län och 2,9 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Lönesumman i den privata sektorn fortsätter att öka i Stockholm men med dämpad takt. Hotell och restaurang har den starkaste utvecklingen i länet. I staden var vårdbranschen starkast.

Antalet sysselsatta fortsätter att öka liksom antalet lediga jobb, men med svagare tillväxttal. Samtidigt ökar antalet varslade personer och öppet arbetslösa. Den öppna arbetslösheten uppgick till 3,8 procent i länet och 4,0 procent i staden. Den öppna arbetslösheten minskade för ungdomar, 15-24 år, och långtidsarbetslösa.

Antalet invånare i länet ökade med 8 146 personer i Stockholms län varav 3817 i staden jämfört med fjärde kvartalet 2011 och länet fortsätter att ensamt svara för mer än hälften av Sveriges befolkningsökning.

- Det är fantastiskt att Stockholm nu har 2,1 miljoner invånare. Det visar att vi på allvar är en stad på väg mot världsklass, säger Olle Zetterberg, VD på Stockholm Business Region

Bostadsbyggandet är fortsatt lågt med 750 lägenheter påbörjade i Stockholms län varav 396 i Stockholms stad under första kvartalet 2012. En minskning med 68 respektive 67 procent i länet och staden jämfört med samma kvartal 2011.

Besöksnäringen står stark med 1,929 miljoner kommersiella övernattningar i Stockholms län, en ökning med drygt 7 procent jämfört med samma kvartal 2011.

Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

 

 

 

För mer information
Maria Fogelström Kylberg, Presschef
070-472 80 69, maria.fogelstrom-kylberg@stockholm.se

 

 

 Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler