2012-03-29 06:00Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen - Minskad arbetslöshet men dämpad tillväxt

Under 2011 fortsatte Stockholm att stärka sin attraktionskraft och både antal invånare och besökare nådde nya höjder. År 2011 blev även nytt rekordår i antal nystartade företag. Lönesumman fortsatte att öka under fjärde kvartalet men med dämpad takt. Det är åter den privata sektorn som håller tillväxten uppe.

Under fjärde kvartalet 2011 ökade lönesumman med 5,1 procent i Stockholms län och 4,5 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. 

Antal sysselsatta i länet fortsätter öka i oförändrad takt. Den öppna arbetslösheten vänder ned till 3,6 procent i länet och 3,9 procent i staden i förhållande till arbetskraften. Nedgången märktes för såväl långtidsarbetslösa som för ungdomar, 15-24 år.

- Att den öppna arbetslösheten vänder ner igen trots turbulensen i vår omvärld är mycket glädjande. Det visar att vi har internationellt konkurrenskraftiga företag i vår region, säger Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region.

De lediga jobben fortsätter att öka i Stockholm men dämpas ytterligare. Ökningen ligger på 12 procent i länet och 15 procent i staden jämfört med fjärde kvartalet 2010. Antalet varslade personer fortsatte att öka fjärde kvartalet 2011 med 55 procent i länet och 68 procent i staden jämfört med fjärde kvartalet 2010 vilket tyder på en svagare arbetsmarknad framöver.

Totalt har antalet invånare i länet ökat med 37 130 personer 2011. Befolkningsökningen förklaras både av ett positivt födelseöverskott och ett positivt flyttnetto. 

År 2011 blev ett nytt rekordår med 24 046 nyregistrerade företag i länet. Försäljningen minskade med 2,4 procent i länet. Tjänstesektorn visade sammantaget på en marginell uppgång där vård och utbildning svarade för den starkaste ökningen.

Bostadsbyggandet tappar fart och når den lägsta nivån på flera år i Stockholm. Nedgången beror generellt på en ökad osäkerhet, men i staden också på en del överklaganden.

Besöksnäringen står stark med 2,325 miljoner kommersiella övernattningar i Stockholms län, en ökning med 7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2010.  2011 blev ett rekordår med totalt 10,6 miljoner kommersiella övernattningar.

Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

 

 

Om Stockholmskonjunkturen

Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.

www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler