2014-10-14 08:57Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: 26 procent fler lediga jobb i Stockholm

Stockholms näringsliv fortsätter att utvecklas positivt och lönesumman visar ökad tillväxt i både Stockholms län och stad. Arbetsmarknaden växer och antalet lediga jobb ökar markant samtidigt som arbetslösheten fortsätter att minska, det visar Stockholmskonjunkturens andra rapport för 2014. Lediga jobb ökade med 26 procent i länet och 37 procent i staden jämfört med samma kvartal förra året. På Arbetsförmedlingen nyanmäldes 63 688 lediga jobb i länet varav 43 097 i staden.

Lönesumman ökade även andra kvartalet 2014 med 5,7 procent i Stockholms län och 7,6 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Det att jämföra med 4,7 procent för övriga landet.

Även lönesummans tillväxt i den privata sektorn visade en god utveckling i både staden och länet. Nyföretagandet ökade, men det gjorde även antalet konkurser jämfört med samma kvartal föregående år. Drygt 5000 fler företag registrerades i Stockholms län, varav drygt 3000 i Stockholms stad. I förhållande till samma kvartal 2013 innebar det en ökning med 3 procent.

- Stockholms utveckling fortsätter att gå i rätt riktning. Både arbetsmarknaden och näringslivet är starkt och att allt fler fortsätter att flytta till Stockholm är också ett gott tecken på stadens attraktionskraft, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Under andra kvartalet 2014 fick länet nästan 10 000 fler invånare, varav 3 500 i staden.

Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler