2021-09-29 07:00Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen – återhämtningen påbörjad på bred front

Foto: Lieselotte van der MeijsFoto: Lieselotte van der Meijs

Under årets andra kvartal ser vi en tydlig vändning i Stockholmskonjunkturen, som under förra året präglades starkt av pandemin och dess följdverkningar. Lönesumman i privat sektor visar en stark återhämtning samtidigt som företagandet stärks med fler nya företag och färre konkurser. Bortsett från sysselsättningen i staden, pekar samtliga indikatorer på arbetsmarknaden åt rätt håll i både länet och staden. 

- Det är mycket glädjande att näringslivet börjar återhämta sig och när Stockholm nu öppnar igen stärks framtidsutsikterna ytterligare. Företagandet är en grundbult i samhällsekonomin och stärks nu med fler nya företag och fler som kommer i arbete igen. Köpkraften i Stockholms stad är också fortsatt god, vilket bidrar ytterligare till återhämtningen av ekonomin, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Lönesumman i privat sektor visar på en tydlig återhämtning i Stockholm under andra kvartalet. En liknande utveckling syns även i relation till den totala lönesumman samt per sysselsatt och per invånare. 

Antalet nyregistrerade företag ökar också i såväl staden som länet under perioden samtidigt som antalet företagskonkurser minskar. Även de kommersiella övernattningarna visar på en tydlig återhämtning med en fördubbling av antalet kommersiella övernattningar i staden.

Arbetsmarknaden visar tydliga tecken på återhämtning under det andra kvartalet. Antalet sysselsatta personer vänder försiktigt upp och ökar med 0,3 procent eller 4 000 personer i länet samtidigt som arbetslösheten minskar med 0,2 procentenheter. Antalet lediga jobb anmälda på Arbetsförmedlingen ökar med drygt 50 procent och störst var ökningen inom branscherna tillverkning av verkstadsvaror samt hotell och restaurang. Antalet varslade personer minskar också påtagligt efter de höga nivåerna under 2020.

- Glädjande ser vi nu en framtidstro i näringslivet och tydliga tecken på att ekonomin börjar återhämta sig i Stockholm. Viktigt är nu att staden understödjer denna positiva utveckling så att även sysselsättningen vänder upp, säger Staffan Ingvarsson, VD på Stockholm Business Region. 

Slutligen visar konjunkturrapporten att antalet invånare ökade med 0,7 procent eller 17 000 personer i länet jämfört med samma period förra året och länet passerade för första gången 2,4 miljoner invånare.

Om konjunkturrapporten
Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm
stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Vill du veta mer om stadens arbete med att skapa Sveriges bästa företagsklimat 2025?
Stöd och service till företag och andra aktörer – besök Företagsservice
Kostnadsfri individuell rådgivning under företagsstart – besök Starta eget Stockholm
Insatser för näringslivet under rådande pandemi – besök Växla upp Stockholm

 

 Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.